NIS-Leden

Het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars) is een vereniging met op dit moment zo’n 400 leden.logo NIS De leden hebben gemeenschappelijk dat zij zich bezig bezig houden met het afwikkelen van letselschade (ook wel personenschade genoemd). Letselschade treedt op wanneer je door een ongeval (of een medische fout) lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt. Door dit letsel kom je voor allerlei onkosten te staan en kun je inkomsten gaan missen. Daarnaast heeft het een grote impact op je leven, wat ook een vorm van schade is (smartengeld). Wanneer iemand, een verkeersdeelnemer of bijvoorbeeld een arts, aansprakelijk is, dan heb je recht op vergoeding van die schade. In de meeste gevallen is er (gelukkig) een verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden. Letselschade is een persoonlijk gebeuren en daarom is het erg belangrijk dat er persoonlijk contact is. Dan komt de schaderegelaar in beeld. Deze kan in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij of bij een schaderegelingsbureau dat door de verzekeringsmaatschappij is ingeschakeld of bij een belangenbehartiger. Als slachtoffer heb je namelijk recht op hulp bij het vaststellen en verhalen van je schade. Daarvoor kun je dan een belangenbehartiger inschakelen die werkt voor slachtoffers. Deze belangenbehartigers zijn vaak zelf ook schaderegelaar of hebben schaderegelaars in dienst. Het NIS is er voor al deze schaderegelaars, dus zowel aan de kant van het slachtoffer als aan de kant van de verzekeringsmaatschappij. Wanneer een schaderegelaar de benodigde opleidingen heeft gevolgd en ervaring heeft opgedaan kan hij of zij (gelukkig zie je ook steeds meer vrouwen in dit vakgebied) lid worden van het NIS. Door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten zorgt het NIS er voor dat de schaderegelaars bij blijven in hun vak. Het belangrijkste is echter dat het NIS ervoor zorgt dat schaderegelaars met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen uitwisselen. Het mooie is dat dit wordt gecombineerd met verhoging van de vakkennis!

7 februari 2023 In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 4 januari 2023 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap:  Helene Zabel, Ewout Wolf, Lysette van den Bosch, Sonja Verhoeven. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 22 februari 2023 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.

4 november 2022  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 3 november 2022 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap:  Nino Kevlishvili, Omit Sabet en Karen Zabel. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 19 november bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.

9 september 2022  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 8 september 2022 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap:  Pippijn van Broeckhuysen, Iris Morsink en Astrid Greebe. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 24 september 2022 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

23 juni 2022  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 13 juni 2022 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: Henk Sijtsma, Jeroen de Kruijff, Krista Smit, Eric Benjamins, Casper Vink, Marjolijne Knottenbelt en Nick van Rooijen.  Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 9 juli 2022 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

17 mei 2022  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 12 mei 2022 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: Sanne ten Hove, Sander de Groot, Frans Overkleeft, Willemien Bosscher-Scheper, Avelien Komen-Nicolai, Ashley de Krosse Bouwmans. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 1 juni 2022 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.


26 oktober 2021  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 26 oktober 2021 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: Mariëlle van Wersch, Zohre Ahmedie, Kimberly Hintz, Lisa Bosveld en Niek Haan. Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 10 november 2021 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.


10 mei 2019  In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 9 mei 2019 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: John Peerbolte – Clement Service Désirée Haartsen-Jeukens – Haartsen Letselschade Pieter Jan van der Wilt – Tijbout Letselschadespecialisten Karin Demmer – Allianz Claims Services Barbara ten Broek-van Rij – Allianz Claims Services Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 24 mei 2019 bij het Bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com. Gewoon lidmaatschap Wilco van Mook Taeke Fokkema


7 december 2018 In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie tijdens de vergadering op 6 december 2018 het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap Mariska Dammers – Dammers & Verlaan Letselschade Andrea Verlaan – Dammers & Verlaan Letselschade Marc Engberink –  Engberink en Kluijt Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijke en gemotiveerd, tot 21 december 2018 bij het bestuur bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.