NIS-Leden

Het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars) is een vereniging met op dit moment zo’n 350 leden.logo NIS

De leden hebben gemeenschappelijk dat zij zich bezig bezig houden met het afwikkelen van letselschade (ook wel personenschade genoemd).

Letselschade treedt op wanneer je door een ongeval (of een medische fout) lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt. Door dit letsel kom je voor allerlei onkosten te staan en kun je inkomsten gaan missen. Daarnaast heeft het een grote impact op je leven, wat ook een vorm van schade is (smartengeld).

Wanneer iemand, een verkeersdeelnemer of bijvoorbeeld een arts, aansprakelijk is, dan heb je recht op vergoeding van die schade.

In de meeste gevallen is er (gelukkig) een verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden.
Letselschade is een persoonlijk gebeuren en daarom is het erg belangrijk dat er persoonlijk contact is.

Dan komt de schaderegelaar in beeld. Deze kan in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij of bij een schaderegelingsbureau dat door de verzekeringsmaatschappij is ingeschakeld of bij een belangenbehartiger.

Als slachtoffer heb je namelijk recht op hulp bij het vaststellen en verhalen van je schade. Daarvoor kun je dan een belangenbehartiger inschakelen die werkt voor slachtoffers. Deze belangenbehartigers zijn vaak zelf ook schaderegelaar of hebben schaderegelaars in dienst.

Het NIS is er voor al deze schaderegelaars, dus zowel aan de kant van het slachtoffer als aan de kant van de verzekeringsmaatschappij.

Wanneer een schaderegelaar de benodigde opleidingen heeft gevolgd en ervaring heeft opgedaan kan hij of zij (gelukkig zie je ook steeds meer vrouwen in dit vakgebied) lid worden van het NIS.

Door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten zorgt het NIS er voor dat de schaderegelaars bij blijven in hun vak.

Het belangrijkste is echter dat het NIS ervoor zorgt dat schaderegelaars met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen uitwisselen. Het mooie is dat dit wordt gecombineerd met verhoging van de vakkennis!