Op 7 mei 2015 was het Orthopedisch Expertise Centrum (OEC) te Amsterdam voor de tweede maal gastheer voor het NIS.

Hiertoe werd wederom een zaal gereserveerd in het OLVG te Amsterdam; een collegezaal tussen diverse vergaderruimtes waar de artsen en andere zorgverleners van het OLVG druk bezig waren met de overdracht van de patiëntenzorg. Na het verzamelen van de leden onder het genot van een lekker hapje werd gestart met de lezingen door twee deskundigen van het OEC, beide eveneens orthopedisch chirurgen in het OLVG.

Drs. Derek van Deurzen startte met een uitgebreide uitleg over de complexe werking van de schouder en het aanwijzen van alle botten, pezen etc. die nodig zijn om de schouder de diverse bewegingen te laten maken die wij zo vanzelfsprekend vinden.

Deurzen 01

Hierop volgend werd aangegeven op welke verschillende manieren een instabiliteit van de schouder kan ontstaan en welke beschadigingen in de schouder hieraan ten grondslag kunnen liggen. Ook de diagnostiek kwam hierbij aan de orde.

Deurzen 02

Tevens heeft drs. Van Deurzen een greep uit eigen archieven gedaan en toonde hij beeldmateriaal van door hem uitgevoerde operaties waarbij de instabiliteit van de schouder werd hersteld. Na de eerder gegeven uitleg omtrent de samenstelling van de schouder en de oorzaken van dit letsel waren de boeiende beeldopnames (met aanvullende toelichting van de spreker) goed te volgen.

Vervolgens werd door drs. Arthur Kleipool een lezing verzorgd over enkel- en voetletsels. Middels beeldmateriaal (voornamelijk röntgenfoto’s) werd inzicht gegeven in diverse letsels. Daarnaast werden enkele casussen benoemd, zoals wij deze in onze praktijk tegenkomen. Hierbij werd voor de verandering dan niet uitgebreid stilgestaan bij de diverse schadeposten, maar juist bij het letsel en de wijze waarop dit, vaak operatief, kan of moet worden behandeld. Door de spreker werd ook toegelicht in hoeverre diverse medische ingrepen tot vermindering van klachten en beperkingen kunnen leiden.

Kleipool 01

Kleipool 02

De avond werd afgesloten met een borrel, waarna het NIS ook het gehele ziekenhuis leek af te sluiten; de verlichting van de hoofdingang was na een boeiende avond al gedoofd.

Wij danken het OEC en haar sprekers voor de organisatie en de lezingen en komen graag nog eens terug!