Handreiking Zorgschade

Zomervakantie weer voorbij. Op 9 september 2017, in hotel Van der Valk in De Bilt was De Letselschaderaad onze gastheer. Een bijeenkomst over de noodzaak van en de totstandkoming van de Handreiking Zorgschade. Onlangs werd het concept van de Handreiking goedgekeurd, en de definitieve versie zal worden gepresenteerd op De Letselschade Raadsdag. Het NIS beleefde een primeur in deze bijeenkomst over de Handreiking.

 

Denkproces en totstandkoming

Deborah Lauria, directeur van De Letselschaderaad, gaf in een korte introductie de rol van De Letselschaderaad weer in de totstandkoming. Hoe komt zo’n Handreiking nou tot stand? Wat heb je nodig en voor wie maak je nu deze Handreiking? Er is heel wat denkwerk, overleg en terugkoppeling voorafgegaan aan de totstandkoming, dat maakten de sheets ons wel duidelijk. De Handreiking Zorgschade wordt op in november op de Letselschade Raadsdag gepresenteerd aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 

 

Prof. Siewert Lindenbergh, hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht aan de Erasmus Universiteit, liet ons de kenmerken en uitdagingen zien van zorgschade. Aan de hand jurisprudentie, vier cases, zagen we het mijnenveld voorbijkomen. De basis werd onder andere gelegd in een oud arrest van de Hoge Raad van 1963, NJ 1963/61 (De Jonge Venezo): ‘Tot de in art. 1407 bedoelde kosten van herstel zijn te rekenen al die kosten, door het slachtoffer ten behoeve van zijn herstel gemaakt, die in verband met hetgeen uit medisch oogpunt wenselijk is vallen binnen de grens van hetgeen in de gegeven omstandigheden – de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer daaronder begrepen – als redelijke uitgaven voor het herstel kunnen worden beschouwd.’ Ook vragen wie er nu zorgschade lijdt en hoeveel passeerden de revue. Met de constant veranderende regelgeving rondom de WMO levert het nog heel wat denkwerk op.

Handreiking en stappenplan

Uiteindelijk willen we als experts personenschade ook weten wat we er mee kunnen, hoe zit de Handreiking in elkaar, waar kun je het voor gebruiken en welke stappen moeten worden ondernomen in de Handreiking? Wat houdt het stappenplan in? Erwin Audenaerde, arbeidsdeskundige bij Heling & Partners, medeschrijver van de Handreiking en  Linda Renders, ergotherapeute bij Trivium Advies, lieten ons zien wat de werking is van de Handreiking en hoe het stappenplan in elkaar zit. Erwin benadrukte dat veel meer mogelijk is dan we in de gaten hebben, vaak worden zaken gewoon vergeten, door geen beroep op de wet en regelgeving rondom de zorg te doen. Het is lang niet altijd zo somber als het lijkt. Linda kwam met enkele voorbeelden uit de hedendaagse praktijk, en ook daaruit bleek dat we te vaak te veel laten liggen. De term zorgdeskundige kwam voorbij, duidelijk werd wel dat de handreiking veel mogelijkheden biedt als we de zorgdeskundige inschakelen.

In de naslagwerken op deze pagina treffen jullie de powerpoint presentaties aan van deze avond.

Reint Rengers