img_0190

Op de warmste dag 8 september sinds meting van het KNMI was Unigarant in Hoogeveen onze gastheer. In het gezellige en koele bedrijfsrestaurant op de bovenste etage werden we welkom geheten door Will Hoogstad, de financieel directeur, die meteen maar aangaf dat Unigarant graag in de toekomst weer gastheer wil zijn. Voor wie het nog niet wist vertelde hij dat Unigarant een volle dochter is van ANWB Verzekeringen, staat ook in neon letters op het dak.

Of het nu door de warmte kwam, of de afstand, er waren niet zoveel leden gekomen. We hebben wel een zeer leerzame avond gehad.

 

img_0192Petra Oskam van Kennedy & Van der Laan uit Amsterdam gaf ons inzicht in de problematiek van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder, zij publiceerde eerder al over dit onderwerp in Verkeersrecht. In een heldere presentatie gaf zij aan dat er min of meer qua inhoud van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van de artikelen 6:162 en 174 BW naar elkaar toe gekropen wordt sinds het Wilnis-arrest. Het arrest is terug te vinden in de arresten en vonnissen die daarna zijn gewezen. Verder ging Petra in op de CROW-richtlijnen, die niet bepalend maar wel richtinggevend kunnen zijn in de vestiging van de aansprakelijkheid. Dat bleek ook weer uit de jurisprudentie die werd getoond. Als afsluiter volgde een toelichting op een arrest van het Hof Den Haag, dat mede werd gewezen na inwinning van deskundigenadvies van de tweede spreker, de toestand van een fietspad, gerelateerd aan de CROW richtlijnen.

De presentatie is in de bijlage te vinden.

img_0194

De tweede spreker was Jan Meuwissen van Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse, kortweg MVOA, die even teruggreep op het arrest genoemd door Petra. Maar er is meer. We werden welkom geheten in de wereld van de verkeersongevallenanalyse. Eerst werd ingegaan op wat er allemaal aan elektronica in auto’s zit, en al veel langer dan menigeen zich realiseerde, al vanaf 2002.

Uit de elektronica is af te lezen met welke snelheid vlak voor het ongeval werd gereden, zij het dan met een marge, omdat de storing gemeten door de elektronica de snelheid vastlegt op het moment van de storing zelf, en die treedt op milliseconden na de aanrijding. Een goede interpretatie van een ongevallenanalist is dan ook zeker nodig, het gaat nog wel eens fout in de rapportages van de VOA, de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie.

 

img_0196

Daarna liet Jan zien wat een “black box” of EDR (Event Data Recorder) in de auto allemaal vastlegt. De EDR is in de Verenigde Staten verplicht, dus alle automodellen die daar naar toe worden geëxporteerd hebben sowieso een EDR. Dat fraude met deze gegevens door onder andere manipulatie niet zo gemakkelijk is werd wel duidelijk. Delen van de presentatie kon door tijdgebrek helaas niet getoond worden. Ten slotte liet hij ons een foto zien van een aanrijding waarbij een auto van de auto-ambulance leek door geschoven op de trekkende auto. De werkelijkheid was echter anders!

Helaas kan vanwege de privacy gevoeligheid geen presentatie getoond worden in een bijlage.