13 maart

Beste Leden,

Deze avond bestond uit twee bijzondere gebeurtenissen. Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een presentatie van BSH uit Uden over de te verwachten veranderingen in de sociale en zorg sector.

Door het vertrek van Edward Blom en Richard Kranendonk was uitbreiding van het bestuur met Mark Veenstra noodzakelijk. De vergadering kon hiermee instemmen. Het bestuur heeft zich in zijn nieuwe samenstelling aan u gepresenteerd en verslag gedaan van haar werkzaamheden. Zij is u zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken voor het werk dat is gedaan en wat wij voornemens zijn voor u te gaan doen.

Tijdens de Ledenvergadering heeft het bestuur u geinformeerd over de ontwikkelingen die plaatsvinden in onze vereniging en welke nog gaan volgen. Wij zullen u via onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte houden.

Aansluitend gaven de heren Ton van Summeren en Jan Berends van BSH Arbeidsdeskundig Advies uit Uden  een presentatie over de komende veranderingen in de sociale wetgeving en de invloed op de zorg sector, in het bijzonder voor letsel slachtoffers. Die te verwachten veranderingen (lees: verslechteringen) zullen ingrijpend worden en het is noodzakelijk dat u zich daarin laat bijstaan door een deskundige. De presentatie kunt u hier nalezen.

Wij nodigen u weer uit voor de komende bijeenkomst op 04/04/2013 bij TVM te Hoogeveen. Meldt u tijdig aan. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen meldt u dan ook af via de website of via info@nisletsel.nl.