Deze bijeenkomst werd van het begin tot het einde weer optimaal verzorgd door onze gastheer TVM verzekeringen te Hoogeveen. De leden konden onder het genot van een drankje weer  “bijpraten”. De maaltijd, warm en koud buffet, deed iedereen goed.

De bijeenkomst stond in het teken van een consultatie ronde van de “Denktank Overlijdensschade” en werd goed bezocht.

Eerst kregen wij een inleiding door Ilona van der Zalm, universitair docent aan de Universiteit Erasmus te Rotterdam. Zij hield een voordracht met als titel “Tijd voor een heroverweging in lijn met de maatschappelijke overwegingen”. De discussie omtrent de oude/huidige rekenmethodiek is onder meer hierop gebaseerd. U kunt haar betoog hier nalezen.

Na de pauze vond de consultatie ronde door de Denktank Overlijdensschade plaats. U had vooraf al kennis kunnen nemen van de uitgebrachte notitie. U kunt deze hier nogmaals nalezen. Bespreking van deze notitie werd geplaatst in de maart editie van Verkeersrecht. Abonnees kunnen dit hier nalezen.

Na de inleiding door Jessica Laumen vond een discussie met de zaal plaats waarbij Fred Zwarts, André Heijs, Menno Neeser en Vera Waaijenberg  vanuit het panel voor een reactie zorgden. De discussie was verhelderend en levendig. Het moet duidelijk zijn dat dit slechts om de rekenmethodiek gaat. Voorafgaande aan invoering van de uitgangspunten voor de berekening kunnen partijen nog steeds overleg  en of discussie voeren.

Het werd al gauw weer te laat door de discussie met de zaal. Alle leden ontvingen van de gastheer nog een boek ter herinnering aan het 50 jarig bestaan van TVM verzekeringen. Wij moesten het deze keer met één avond doen, maar hebben daar een goede herinnering aan.