29 november

Bijeenkomst van 3 november 2011 bij Dirkzwager Advocaten te Arnhem met als thema’s “Dieren en het Aansprakelijkheidsrecht” door René Wildenburg van Dirkzwager Advocaten en “Mogelijkheden AWBZ – WMO” door Frederike Apotheker van Human Care.

Dirkzwager was op 3 november 2011 onze gastheer en zoals wij al jaren van Dirkzwager gewend zijn, was de ontvangst weer perfect geregeld evenals de maaltijd en de locatie. Allereerst dus een woord van dank aan het adres van Dirkzwager.

De voorzitter, Marianne Audenaerde, opent de vergadering en heeft enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Daarna geeft zij het woord aan Rob Elzas van Dirkzwager die de route van de avond met ons doorneemt. Voor de pauze zal zijn kantoorgenoot René Wildenburg ons inleiden in het onderwerp “dieren en aansprakelijkheidsrecht”. Na de pauze zal Frederike Apotheker van Human Care de inleiding verzorgen over “mogelijkheden AWBZ –  WMO”. Na afloop is er voor een borrel en een hapje gezorgd.

René Wildenburg trapt af en neemt de luisteraars mee op een juridische safaritocht door het land van dieren en het aansprakelijkheidsrecht. Op boeiende en soms humoristische wijze laat hij de luisteraars aan de hand van diverse jurisprudentie zien dat dit onderwerp bij tijd en wijle zeer actueel is. Het werd duidelijk dat het soms complexe materie betreft waar wij als professionals vaak de hulp nodig kunnen hebben van advocaten voor het beoordelen van aansprakelijkheid waarbij dieren betrokken zijn.

De door René Wildenburg gebruikte sheets bij zijn presentatie spreken voor zich. Vandaar dat ik graag verwijs naar zijn sheets. U kunt deze hier lezen.

Na de pauze is het de beurt aan Frederike Apotheker van Human Care die ons meeneemt in de materie van AWBZ en WMO. Zij schetste op heldere wijze vanuit de actualiteit van de plannen van het kabinet dat er steeds meer een verschuiving/kanteling plaatsvindt vanuit de AWBZ naar de WMO. In ieder geval is ten aanzien van de AWBZ/WMO zorg de conclusie dat, ondanks de politieke ontwikkelingen, deze voorzieningen die uit deze wetten voortvloeien, een prominente plaats kunnen innemen in de behandeling van letselschadezaken. Er zal sprake zijn van maatwerk waarbij wij als professionals dus hulp nodig kunnen hebben van specialisten op deze gebieden.

De door Frederike Apotheker gebruikte sheets bij haar presentatie spreken voor zich en kunt u hier lezen.

Een ovezicht van de voorgenomen PGB maatregelen in 2012 kunt u hier lezen.