15 februari

Op 2 februari 2012 was het NIS te gast in hotel ’t Klooster in Uden. Gastheer was het arbeidsdeskundige bureau BSH Advies, bij sommigen beter bekend onder hun voormalige naam Van Brunschot – Van Summeren – Hagoort.

Nadat de avond was geopend door Ton van Summeren, één van de naamgevers en eigenaren van BSH, werd een lezing gehouden door klinisch psycholoog en psychotherapeut Ebbel Iwema, eigenaar van Iwema Consultancy BV en W-Cure BV. Iwema maakte ons deelgenoot van zijn ervaringen in de eerste- en tweedelijns psychologische zorg en de consultancy op het vlak van (psycho)trauma’s.

Indien bij een trauma, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval of een overval, geen fysiek letsel ontstaat en het slachtoffer dus ongedeerd is qua lijf en leden, betekent dit nog niet dat er geen psychisch letsel kan zijn. Aan de hand van enkele filmpjes van beveiligingscamera’s, werd dit duidelijk geïllustreerd. De vraag die na dergelijke trauma’s vervolgens dient te worden gesteld, is welke mogelijkheden nog passen bij de competenties en persoonlijkheid van het betreffende individu. Om het antwoord op die vraag te kunnen geven, zullen drie stadia dienen te worden doorlopen.

Het eerste stadium is dat van de diagnostiek c.q. expertise. In dat stadium dienen de somatische en/of psychologische klachten, stoornissen en beperkingen te worden geobjectiveerd. Vervolgens kunnen de gevonden psychologische klachten in het tweede stadium gericht worden behandeld.

Bij de diagnostiek en behandeling van de gevolgen van een trauma dan wel schok met psychologische klachten tot gevolg, dient er rekening mee te worden gehouden dat door het slachtoffer bij de verwerking daarvan een drietal fasen wordt doorlopen. De eerste is die van het ongeloof en de schrik. De tweede die van de vermijding en herbeleving. Kenmerkend voor deze fase is onder andere een wisselende stemming. De derde fase is die van het herstel en/of het langdurige letsel in de vorm van een posttraumatisch stress syndroom (PTSD of PTSS).

De verwerking van een schok is in principe een normaal proces, met echter een belangrijke ’tenzij’. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop een schok wordt verwerkt als gevolg van a) de betreffende feitelijkheid en b) de manier waarop die feitelijkheid wordt beleefd. Door deze verschillen varieert ook de manier waarop het traject van het herstel verloopt, waardoor in de ene situatie wel en in de andere situatie geen blijvende klachten ontstaan. Doordat echter een ‘nulmeting’ doorgaans ontbreekt, valt moeilijk te achterhalen wat exact de oorzaak van de specifieke klachten is die een individu ondervindt en in hoeverre deze klachten ontstaan als gevolg van het betreffende trauma dan wel andere life events of karaktereigenschappen.

Het derde stadium dat dient te worden doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijkheden na een trauma nog passen bij de competenties en persoonlijkheid van het betreffende individu, is het stadium waarin de re-integratiemogelijkheden worden onderzocht. Dit stadium dient te worden doorlopen na afronding van de behandelfase, op het moment dat sprake is van een medische eindsituatie. In dit stadium zullen vervolgens de intellectuele mogelijkheden helder moeten worden als ook de persoonlijkheidsopmaak en de resterende competenties en interesses. Datzelfde geldt ook voor de wensen en mogelijkheden op het vlak van het uit te voeren beroep en de te volgen scholing. Al die aspecten dienen bovendien goed op elkaar te worden afgestemd en er zal aandacht dienen te worden geschonken aan het (ambitie)niveau waarop de re-integratie in betaalde arbeid wordt ingestoken. Gebeurt dat niet, dan is de kans op mislukking van de re-integratie immers groot.

Aan de hand van diverse testuitslagen legde de heer Iwema de aanwezigen uit op welke manier de beroepsvoorkeuren en opleidingsinteresses in kaart kunnen worden gebracht en wat ermee dient te worden gedaan in het kader van de re-integratie. Op deze manier kunnen de betreffende tests dienen ter onderbouwing en bepaling van het beleid en de richting van die re-integratie opdat de slagingskans ervan zo groot mogelijk is.

De powerpoint-presentatie van Ebbel Iwema kan worden teruggekeken via de link

http://www.iwema.org/nis/.

Na de pauze die volgde op het boeiende en informatieve relaas van Ebbel Iwema, wedren de aanwezigen verrast met een bijzonder leuke en luchtige voorstelling van cabaretier Bart Stoeltjens. Op af en toe onnavolgbare wijze en inspelend op de actualiteit en het ledenbestand van het NIS en het letselschadevak, had hij continue de lachers op zijn hand. Daarnaast bleek hij ook op muzikaal vlak zijn klassiekers te kennen, zodat sprake was van een meer dan geslaagd optreden.

Aan het einde van de avond kon de conclusie worden getrokken dat door de ETC, in samenwerking met BSH Advies, een bijzonder geslaagde bijeenkomst was georganiseerd.

 

Verslag opgesteld door Nikolai Pott.