04 juni

Jubileum NIS 1980-2010

Op 4 juni jl. vierde het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars) haar 30 jarig jubileum op Kasteel Doorwerth te Doorwerth.

De dag startte met de ontvangst van de genodigden met koffie en een speciaal gemaakte NIS-taart.

De genodigden werden opgewacht door de leden van het bestuur die zich speciaal voor deze dag in Middeleeuwse kledij hadden gestoken.

foto bestuur jubileum

De voorzitter sprak de leden en genodigden toe.  Zij lichtte ons de historie van het NIS toe. Voorafgaand aan de officiële oprichting van het NIS  kwam al 25 jaar lang een “vriendengroep” maandelijks bij elkaar om over de kwesties en ontwikkelingen binnen de letselschade-regeling intercollegiaal te overleggen.

De eerste spreker van die dag, Prof. Siewert Lindenbergh, nam ons in vogelvlucht mee langs de ontwikkelingen in de afwikkeling van letselschade van de afgelopen decennia. Aan de hand van de zaak van Eabele Dillema schetste hij de situatie van ruim 30 jaar geleden. Na een inventarisatie van de belangrijkste juridische ontwikkelingen sindsdien, voerde hij ons via juridische breinbrekers (Heeft iemand die over een lijk heenrijdt recht op vergoeding van shockschade? Moet men in een sauna slippers dragen?), om af te ronden met de ervaringen van iemand wiens schade recent is afgewikkeld. Hij illustreerde daarmee de sterk toegenomen professionalisering in het vak in de afgelopen jaren. Lindenbergh eindigde met een viertal adviezen voor de toekomst: neem Amsterdamse humor met een korrel zout, kijk goed uit op de A12, pas op voor rondvliegende botjes, en, wat er ook gebeurt: houdt te allen tijde uw slippers aan!

De in de beeldspraak gebruikte term “vogelvlucht” werd daarna realiteit. De genodigden konden genieten van een roofvogelshow op de binnenplaats van het kasteel.

fot jubileum vogelshow

De tweede spreker was de heer G. Smits die ons een lezing gaf over het thema:  “Met vertrouwen de toekomst tegemoet treden”

Het doel van onderhandelen is altijd om tot een oplossing te komen. Liefst een oplossing die alle partijen recht doet.

Vertrouwen is de basis van onderhandelen en een belangrijke sleutel om tot oplossingen komen. Wanneer iemand het woord vertrouwen uitspreekt nestelt het ander woord wantrouwen zich meteen in zijn gedachten. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het spreken over vertrouwen wordt tevens het wantrouwen zichtbaar gemaakt. Bij het bespreken van dit spanningsveld spelen emoties een belangrijke rol. Vertrouwen is vaker gebaseerd op voelen in plaats van op bewijzen. Het is dus uitermate zinvol om meer te weten over emoties.

Een emotie heeft als doel ons te waarschuwen. Wanneer we brandlucht ruiken schrikken we en de angst zet ons aan tot actie. In ons dagelijks leven is de verbinding tussen wat we voelen en de realiteit niet altijd zo eenvoudig causaal verklaarbaar. Wat wij voelen is vaak niet veroorzaakt door wat er werkelijk aan de hand is. De koppeling is zelfs vaak onjuist. Niet dat de emotie onjuist is maar de relatie tussen het hier en nu en de emotie die we voelen kloppen vaak niet. Met name heftige emoties zijn meestal niet terecht. De heftigheid van de emotie stemt niet overeen met wat gebeurd is. Toch handelen we vaak vanuit die  emotie en brengen ons zelf  en anderen in de problemen. Ieder mens ontwikkelt in zijn leven patronen in hoe hij de realiteit voelt en vervolgens reageert. Om tot de echte oplossing te komen  en in welbevinden verder te gaan is het essentieel om los te komen van het patroon waarin partijen zichzelf opgesloten hebben. Wat hierbij helpt is te handelen vanuit uw eigen authenticiteit. Te leven en te werken in verbinding met uw eigen authenticiteit en met de betrokken partijen.

De combinatie van de eigen authenticiteit en het in verbinding staan geeft ons welbevinden en richting. Hierdoor werken we vanuit integriteit en met mededogen naar ons doel. Het helpt ons als professional, te handelen met minder spanning en meer geduld.

Het brengt ons echt in contact en geeft zingeving. Werk kan alleen maar gedaan worden op basis van idealisme, realisme en zingeving. De essentie van vertrouwen.

De toekomst voor het NIS zal op deze 3 pijlers vol vertrouwen verlopen.

Zie voor verder details www.smitsenbeerends.nl onder actueel dan kunt u de hele presentatie kunt zien.

De dag werd afgesloten met een Middeleeuws buffet, dat werd opgesierd door een troubadour en een goochelaar.

foto jubileum goochelaar

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken de leden en genodigden voor hun komst!

De Jubileumcommissie.