Op 5 januari 2023 vond de nieuwjaarsbijeenkomst van het NIS plaats bij N.V. Unive Schade in Assen.

Na een heerlijk stamppotbuffet opende Fred Zwarts, vice-voorzitter van het NIS, de bijeenkomst. Hij benadrukte daarbij dat het NIS leden heeft in alle gelederen van de letselschadebranche en dat het NIS ook in 2023 wil bijdragen aan een goede samenwerking.

De heer Arjan Achterkamp van Unive heette ons vervolgens welkom bij Unive.

Daarna volgde een boeiende en sprankelde presentatie door Arvin Kolder en Armin Vorsselman. Zij namen ons mee in de jurisprudentie van het afgelopen jaar. Bijzondere, opvallende en belangrijke uitspraken die van belang zijn voor ons vakgebied passeerden de revue. En daar waar zij in januari 2022 nog een online presentatie moesten geven vanwege de lockdown die toen gold, konden wij elkaar dit keer ontmoeten en de presentatie live bijwonen.

Aan het einde van de presentatie volgde een korte terugblik waarbij de verwachtingen voor 2022 werden doorgenomen. Daaruit volgde de conclusie dat op veel gebieden weinig is veranderd. Op het gebied van smartengeld laat de jurisprudentie een wisselend beeld  zien. Verder viel op dat in de profitsfeer doorgaans meer te halen lijkt dan bij in de particuliere sector of bij de overheid, voor wat betreft de aansprakelijkheid. Tot slot werd een blik vooruit geworpen op de te verwachten ontwikkelingen in 2023.

De presentatie kun je nog een keer inzien:ppt NIS 05012023 PDF DEFINITIEF

In zijn slotwoord gaf Fred Zwarts aan dat dit een mooie voorzet is om ook in 2024 de sprekers opnieuw uit te nodigen. En nadat Fred Zwarts nog een laatste dankwoord uitsprak aan N.V. Unive Schade en aan de sprekers werd er gezellig nagesproken onder het genot van een drankje.

De volgende NIS bijeenkomst vindt plaats op 2 februari 2023. Nationale Nederlanden is dan gastheer en de bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van De Nederlandse Bank in Amsterdam. Let op: deze bijeenkomst start om 17.00 uur, een uur later dan gebruikelijk.