Donderdag 13 januari 2022 was de eerste NIS bijeenkomst van 2022!

Helaas kon ook ditmaal de bijeenkomst niet fysiek worden bijgewoond, gezien de ontwikkelingen rondom Corona.

De voorzitter van het NIS Inkie Stoop sprak in haar nieuwjaarsboodschap de beste wensen uit aan alle leden. Zij nam ons mee in haar beste momenten van het afgelopen jaar.: Samen met de rest van het bestuur eten en de hele avond praten en lachen, de eerste samenkomst met alle leden, samen met alle partijen de schouders zetten onder een ernstige letselschade. En ook privé waren het vooral samen momenten: een fantastische avond met de beste gesprekken tot diep in de nacht, bomen met elkaar opzetten, een goede wandeling maken of heerlijk eten in een restaurant. Momenten dus van samen iets voor elkaar krijgen, samen iets opbouwen en uitbouwen, of dat nu een vriendschap is, een professionele relatie is of gewoon heel concreet samenwerken is in een letselschade.

Haar beste wensen voor de leden was dat ook dat de NIS leden veel samen momenten hebben en wij samen in 2022 doorgaan met bouwen, bouwen met elkaar of dat nu privé of zakelijk is.

Om zo veel mogelijk input te krijgen van de leden, deelde zij ook mee dat door de communicatiecommissie direct na de lezing een enquête werd verstuurd met het verzoek aan alle leden om deze in te vullen. Onder de leden met de origineelste ideeën voor het NIS werd een fles wijn in het vooruitzicht gesteld. De link naar de enquete vind je ook hier.

De sprekers van deze bijeenkomst waren Arvin Kolder en Armin Vorsselman. Zij hebben deze middag veel belangstellende NIS leden bij-gesproken over de meest in het oog springende jurisprudentie van 2021.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder werd behandeld en de rechtspraak op dit gebied van afgelopen jaar. Wanneer is de weg nu gebrekkig en wanneer niet?

Daarna werd de aansprakelijkheid  van een eigenaren van een boom behandeld. Welke verplichtingen heeft de eigenaar van een boom? En wanneer is de eigenaar aansprakelijk?

Tevens is uitvoerig gesproken over de werking van artikel 185 WVW. Dit artikel stamt uit 1929. Sluit dit artikel nog wel aan op de huidige ontwikkelingen? De afgelopen decennia zijn er veel motorvoertuigen in het verkeer bijgekomen ( elektrische steps, elektrische rolstoelen, speed pedelec etc.)

Is deze wetgeving nog wel passend?

De dekking van de SVI werd besproken. Opgemerkt wordt dat deze bij een aantal verzekeraars minder ruim is geworden. In welke mate moet men verzekeringsnemers hierover voorlichten? Als je een slachtoffer bijstaat en er is sprake van een SVI en een aansprakelijke bestuurder van een motorvoertuig (WAM) wie kun je dan het beste aanspreken?

Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van aansprakelijkheid in verband met ongevallen tijdens sport en spel? Er werden meerdere uitspraken behandeld voor letselschade veroorzaakt door dieren. Afsluitend werden uitspraken over smartengeld, shockschade, affectieschade en  voordeelsverrekening  besproken.

De gehele presentatie kun je hier teruglezen.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij jullie naar het  Jaaroverzicht Personenschade 2021. Tijdens en na de presentatie was er voldoende ruimte om Arvin en Armin vragen te stellen. Hiervan werd mondeling en per chat goed gebruik gemaakt.

 

Al met al was het een boeiende presentatie en een goed begin voor 2022! De voorzitter bedankte de sprekers voor hun bijdrage. Bij het opmaken van dit verslag zijn al veel ingevulde enquêtes ontvangen, waarvoor dank. Wij delen bij de ALV de resultaten met jullie.

De volgende NIS bijeenkomst is  op 10 maart 2022. Deze vindt online plaats. Univé heeft helaas moeten besluiten de februari bijeenkomst te cancelen. In april hopen wij de eerste keer van dit jaar weer live bij elkaar te komen. Houd de agenda in de gaten!