Tijdens de Algemene ledenvergadering van het NIS op 10 maart 2022 kondigde het bestuur uitbreiding aan in de persoon van Wendy Reijman. Wendy is al lange tijd actief lid van het NIS en verbonden bij de ETC.  Gezien de toenemende werkzaamheden van het NIS bestuur is het bestuur nu van 5 naar 6 leden gegaan. Het bestuur bestaat nu uit:

Inkie Stoop (voorzitter)., Gysele Vogeler (secretaris), Gert-Jan Vos (Penningmeester), Fred Zwarts (Algemeen bestuurslid en Vice Voorzitter) en Brenda Oonk en Wendy Reijman als Algemeen Bestuurslid.

Wendy:” Ik ben superblij dat ik na een lidmaatschap van inmiddels alweer 10 jaar deel mag gaan uitmaken van het bestuur van het NIS. Ik heb de afgelopen 10 jaar het NIS steeds verder zien ontwikkelen en verjongen en ook het aantal vrouwelijke leden is de afgelopen periode gelukkig significant toegenomen. Ik kijk er naar uit om mijn contacten, energie en vaardigheden in te kunnen zetten voor het bestuurd van het NIS. “

 

 

 

Voorts werd er teruggekeken op het afgelopen jaar en al wat vooruitgekeken naar het huidige jaar. 2021 was het jaar waarin veel van ons aanpassingsvermogen en flexibiliteit werd verwacht. Ondanks dit gegeven hebben we toch de sfeer er goed in weten te houden. Inkie prijst de sfeer bij het NIS. Ook online. We blijven uitdragen, samenwerken verbinden zoeken oplossingen en werken in vertrouwen. Wij blijven ook in het nieuwe jaar het goede voorbeeld geven en blijven groeien bloeien en ontwikkelen.

Voorafgaand aan de vergadering was er per e-mail een enquête verstuurd aan alle leden. Het NIS bestuur is aangenaam verrast door de uitkomst. Zo blijkt dat alle leden die de enquête hebben ingevuld het NIS een warm hart toedragen. Fijn ook dat er een aantal leuke suggesties is gedaan voor wat de komende onderwerpen betreft. Tijdens de vergadering is er stil gestaan bij de uitkomsten en was er nog een leuke prijs voor Sandra Kuipers, omdat zij met een goede suggestie is gekomen op de vraag wat het NIS nog zou kunnen veranderen om haar leden nog beter van dienst te kunnen zijn.

Na de ALV was er tijd voor een tweetal lezingen, namelijk van Albrecht Bouwman over “NAH in het Gezin” en van De Bureaus over kindschade.

Albrecht vertelde over de gevolgen die het voor hem en zijn kinderen heeft en heeft gehad van het feit dat zijn vrouw door een verkeersongeval NAH heeft opgelopen. Hij vertelt ook over de wijze waarop de diverse professionals het een en ander hebben opgepakt, maar vooral ook wat ze hebben laten liggen. Ook het hele letselschadetraject wordt besproken. Hoe houje je als partner van een letselschadeslachtoffer staande in de zakelijke wereld van de letselschaderegeling? Wat betekent het om 12 jaar lang met een dossier bezig te zijn? Hoe is het voor de kinderen om dit mee te maken? Er moet meer pro actieve aandacht komen voor de partner en de kinderen van een slachtoffer.  Voor meer informatie kunnen wij zijn boek: “en dan wordt alles anders” lezen

 

De bureaus kwam met een interessante lezing over de werkzaamheden van de jeugdprofessional door Sophie Ouwehand. Deze lezing sloot mooi aan bij de lezing van Albrecht, omdat de jeugdprofessional ook oog heeft voor de kinderen van het slachtoffer. De jeugdprofessional kan worden ingeschakeld bij problemen met of op school, langdurig herstel of als bijvoorbeeld de ouderrol wegvalt. Maar ook als een kind aanhoudend last heeft van negatieve gevoelens bijvoorbeeld.  Voordeel is in ieder geval dat er geen wachtlijsten zijn en in de reguliere zorg wel.