NIS Bijeenkomst van 01 maart 2007:
Presentatie van de beide forums op onze website.

Fred Zwarts, ondersteund door Marc Punt, verzorgde deze presentatie.
Uit de vroegere redactie commissie KenNIS, hebben enkele leden op initiatief van Lex Stegerhoek en Marc Punt een nieuwe commissie RCN (Redactie Commissie NIS) opgezet, die de vernieuwing van onze site op zich heeft genomen, waarbij gekozen is voor een opzet van een tweetal forums.

KenNIS is jarenlang het visitekaartje geweest van onze Vereniging. Echter vanwege de bekende problematiek: teveel tijd en energie en te weinig opbrengst, alsmede de concurrentie op vakbladgebied, is uiteindelijk besloten te stoppen met de uitgave.

Dit maakte wel dat er behoefte ontstond aan een nieuw “visitekaartje”. Hiertoe is het Algemene Forum ontwikkeld: discussie op ons vakgebied via het internet, beschikbaar voor iedereen!

Naast het Algemene Forum is er een speciaal Leden Forum, alleen voor NIS leden, bedoeld voor verenigingszaken of zaken die alleen de leden in zijn algemeenheid betreffen.

Het Algemene Forum is dus voor iedereen toegankelijk, wel even een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken! De RCN zal regelmatig nieuwe stellingen op het forum plaatsen, maar uiteraard kunnen forumgebruikers dit ook zelf doen! Wel van belang is dat er reacties op de stellingen komen, waartoe in ieder geval alle NIS leden worden opgeroepen. De eerste stelling is tijdens de presentatie op het forum geplaatst en wel: “De code van Tilburg wordt een groot succes!”

Het Leden Forum is door Fred Zwarts staande de vergadering geopend en via het ledenforum is Marianne Audenaerde-van Putten online gefeliciteerd door de vergadering met haar verkiezing als voorzitter van het NIS.

NB U kunt niet op beide forums tegelijkertijd ingelogd zijn, ´t is of ´t een of ´t ander!!

Onderstaand ons persbericht verzorgd door Marc Punt inzake de forums:

NIS opent letsel Forum op www.nisletsel.nl
Het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS) heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2007 het NIS Forum officieel in gebruik genomen. Dit Forum heeft tot doel ieder die beroepshalve, maar ook privé, betrokken is in het letselschadevak de mogelijkheid te bieden vragen te stellen, stellingen te poneren en deel te nemen aan discussies. Bewust is er voor gekozen het platform een open karakter te geven, wat betekent dat ook niet-leden van het NIS toegang hebben tot dit Forum. Wel wordt de berichtgeving op de site gecontroleerd om misstanden en misbruik te voorkomen. Het NIS hoopt zodoende een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van het vakgebied en door uitwisseling van ideeën de kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers en andere betrokkenen te verbeteren.
Naast dit openbare deel is er ook een afgeschermd deel voor de NIS-leden, hier worden interne berichten en specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de lezingen van het NIS behandeld. De NIS-leden hebben de mogelijkheid om binnen dit afgeschermde met andere leden tot behandeling van vragen en onderwerpen te komen. Het NIS nodigt u graag uit een kijkje te komen nemen en een bijdrage te leveren op www.nisletsel.nl