Op 5 maart werd de Jaarvergadering gehouden op het vertrouwde adres in De Bilt. Na de bekende broodjes (kroket) werd gestart met de vergadering. De Jaarvergadering is te zien als een moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het verloop van het afgelopen verenigingsjaar. Er waren maar liefst vier bestuursleden die volgens rooster aftraden en ook alle vier herkiesbaar waren. Er waren geen andere kandidaten zodat zij alle vier werden herkozen.

In het Verslag van het Bestuur en de verslagen van de commissies blikte het bestuur terug op een mooi verlopen jaar, waarbij niet onder stoelen of banken werd gestoken dat de leden van de commissies de drijvende kracht zijn achter dit alles. Ze werden in het zonnetje gezet en kregen, als bewijs van erkentelijkheid voor hun inspanningen, een koffertje met inhoud. De verschillende commissies leveren een prima prestatie zodat het bestuur de hoop uitsprak dat alle commissieleden nog lang tijd kunnen vinden om het commissiewerk voort te zetten.

Na een korte pauze volgden twee interessante en boeiende lezingen. Dirkzwager Advocaten te Arnhem was vertegenwoordigd met mevrouw mr. N. Brouwer en de heer mr. R. Wildenburg. Zij hielden een lezing over Fraude aspecten in de Personenschadepraktijk respectievelijk Ongelukkige Samenloop van Omstandigheden.

Niet dat het een veel overeenkomsten heeft met het ander, maar het leverde een afwisselende en leerzame avond op. Hilarisch kort samengevat is fraude van alle tijden en begint OSVO waar de kelderluikcriteria tot de conclusie leiden dat er geen aansprakelijkheid is. Net als risico-aanvaarding levert OSVO geen rechtvaardigingsgrond op.