Donderdag 10 oktober jl. vond het NIS/NIVRE symposium  “Met het slachtoffer aan tafel; wat staat er op het menu” plaats. Het was een groot succes! Velen van u waren erbij maar voor diegenen die het hebben moeten missen, zal ik hieronder heel kort de highlights  weergeven.

Het symposium werd geleid door dagvoorzitter Rob Koops. Er werden twee korte filmpjes vertoond waarin twee slachtoffers elk hun verhaal vertelden en aangaven wat zij in hun schaderegelingsproces als vervelend hebben ervaren en wat naar hun mening beter zou kunnen. Beiden vertelden onder meer dat zij het als uiterst onprettig hebben ervaren dat zij tijdens de schaderegeling te maken hadden met een veelvuldige wisseling van schaderegelaars en zij steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen. De wisselingen brachten hen onnodige onrust en onduidelijkheid Voorts gaven beiden nog wat praktische tips voor de schaderegelaar. Zorg voor empathie, het kost niets, het is een kwestie van gewoon doen. Ook gaven zij aan dat ’timing’ tijdens het schaderegelingstraject  erg belangrijk is. Wanneer doe je wat in het proces, verifieer of de cliënt wel toe is aan deze stap en check ook of de informatie is begrepen. Communicatie is een hier een sleutelwoord.

George Smits, psycholoog, gaf een kijkje ‘in de ziel van het slachtoffer’. Hij gaf aan dat het belangrijk is om te kijken wat nu echt de zorg is van een slachtoffer, waar de angst zit. Onder boosheid zit altijd angst. Hij adviseerde de deelnemers om altijd te zoeken naar de onderliggende laag van de boosheid, namelijk de angst. Dan kun je werkelijk iets betekenen voor een slachtoffer. Dineke Peterse zette de rol van Slachtofferhulp Nederland uiteen en sloot haar betoog af met de ‘punchline’; behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Officier van Justitie Juliette Nederlof gaf een kijkje in de keuken van het Openbaar Ministerie en belichtte de rol van de familierechercheur en de zaakscoördinator bij de begeleiding van slachtoffers gedurende een strafzaak. Tot slot vond er een korte discussie plaats tussen belangenbehartiger Ard Korevaar en Vanessa van der Does namens het PIV. Daarna volgde er een superbrainstorm met alle deelnemers, een diner en een straatquiz. Voor meer informatie en het downloaden van de presentaties verwijs ik u graag naar de congreswebsite: www.letseldiner.nl

Annemiek van Reenen-ten Kate

Voorzitter NIS