Donderdagavond 8 januari 2009 vond de eerste NIS bijeenkomst van 2009 plaats. Onze gastheer was Houthoff advocaten te Amsterdam. De ontvangst door onze gastheer was uitstekend evenals de aangeboden maaltijd.

De spreker van de avond was Mw. Mr. Annelies Wilken van de VU te Amsterdam. Het onderwerp van de avond was het medisch (letsel) dossier en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een boeiend onderwerp voor het gemèleerde gezelschap van beide bloedgroepen in de zaal.

Annelies Wilken had in het laatste nummer van het Tijdschrift voor personenschade net een artikel gepubliceerd over haar onderzoek in het kader van het NPP Project: Het medisch beoordelingstraject bij letselschade.

Annelies heeft haar voordracht gepresenteerd met een uitgebreide Powerpoint Presentatie. Tijdens de voordracht was er meer dan voldoende ruimte voor discussie in de bijeenkomst. Hiervan werd ook gretig gebruik gemaakt. In het bijzonder werden opmerkingen gemaakt over de personen die deel uitmaken van de “functionele eenheid” en waar dan de verantwoordelijkheden blijven van de arts “medisch adviseur” in de zin van zijn beroepsgroep “rechten en plichten”. In de zaal werd ook wel zichtbaar dat we binnen het NIS verenigd zijn in “halers” en “brengers” en dat het dus zin heeft om op deze manier bijeen te komen en opvattingen uit te wisselen. De verzekeraar heeft nu eenmaal het recht om informatie te vragen en te beoordelen en de persoon in kwestie heeft nu eenmaal het recht om kennis te nemen van hetgeen er over hem/haar wordt verzameld en wat er van wordt gevonden en misschien ook wel wat er dan vervolgens mee gebeurt. Voldoende stof voor een levendige discussie.

Waarmee ook Annelies heeft bepleit dat het medisch beoordelingstraject bij letselschade vooral meer vertrouwen zou kunnen uitstralen en afspraken hierover tussen de beroepsgroepen kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Met dank aan Annelies Wilken van de VU te Amsterdam en Houthoff advocaten Amsterdam.

Lex Stegerhoek