Inleiding door mr Willem H. van Baren: Aansprakelijkheid voor luchtvaart ongevallen.

Mr van Baren gaf met zijn inleiding een overzicht van de ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht betrekking hebbend op de luchtvaart. Het startte met het Verdrag van Warschau in 1929, dit legde de basis waarop de aansprakelijkheid van het internationale luchtvervoer is geregeld. In basis werd de aansprakelijkheid beperkt tot SDR 10.000,-. Dit bedrag werd later met het Haags Protocol opgehoogd naar SDR 20.000,-. Het Verdrag van Warschau regelde dat de vervoerder in principe aansprakelijk is, tenzij er sprake is van overmacht en/of eigen schuld. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot SDR 20.000,-. Er is een onbeperkte aansprakelijkheid als er sprake is van grove schuld/opzet aan de zijde van de vervoerder of als de passagier geen ticket heeft ontvangen!

De vervoerder is overigens aan te spreken ingeval van dood of verwonding of enig ander lichamelijk letsel bij een ongeval in de lucht of tijdens handelingen bij het aan en van boord gaan.

De beperkte aansprakelijkheid leidde tot nogal wat procedures tegen vervoerder om grove schuld of opzet aan te tonen, zodat de aansprakelijkheid onbeperkt werd. Dit leidde in de negentiger jaren tot o.a. het Montreal Agreement en IATA, wat uiteindelijk een EG verordening in 1998 bracht. Sindsdien is er sprake van een ongelimiteerde aansprakelijkheid en dienen binnen termijnen voorschotten te worden betaald.

Vorderingen dienen overigens gebaseerd te zijn op art. 17 van het Verdrag van Warschau, hiervoor geldt wel een vervaltermijn van twee jaar. In tegenstelling tot de Angelsaksische rechter meent de Franse rechter dat een vordering ook gebaseerd kan worden op basis van een onrechtmatige daad.

Mr Van Baren doorspekte zijn inleiding met de nodige cases ter verduidelijking en sloot af met “de lessen van Lelystad”:
– De limieten zijn geweken
– Let op de internationale aspecten
– Let op de vervaltermijn van twee jaar jegens de vervoerder

Extra! Vliegen is veilig en leuk!