De berekening: Van uitgangspunten naar resultaten

NIS 11 december 2008, Alexandra Schneider

 

Kader

• Vogelvlucht

• Welke informatie nodig?

• Principes berekening

Benodigde informatie

• Inkomen overledene (verleden en

toekomst)

• Inkomen vorderingsgerechtigden (idem)

• Opgave vaste lasten

• Na overlijden ontvangen uitkeringen

Doelstelling berekening

• Bepalen hoogte door overledene verstrekt

levensonderhoud

• Bepalen beschikbare financiën (na

overlijden)

• Schade

Knelpunten

• Alimentatieachtig karakter

• Per vorderingsgerechtigde

• Besparing

Besteding inkomen

gezin

• Vast

• Variabel

Vaste lasten

• Opgave

• Percentage

• Nibud?

Variabele lasten

• Verdeling per gezinslid

• Op basis van Amsterdamse schaal

• Verdeling m/v

• Voor kinderen op basis van leeftijd

• (besparing)

Amsterdamse schaal

0 jaar 15

Etc

15, 16 jaar 75

Kind 17 jaar en ouder 80

Vrouw 90 (100)

Man 100

Complicaties

• Verdeling vaste lasten (2:1) (HR 21-2-

1992)

• (Toerekening) inkomen met ongeval

– ANW-uitkering

– Arbeidsinkomen partner

– Overige nabestaandenpensioenen

– Kinderbijslag

• Verrekening voordelen/uitkeringen

Stappen zonder ongeval

3.

Vast

2:1

3.

Vast

2:1

4.

Variabel

per gezinslid

4.

Variabel

per gezinslid

1.

Bruto

Inkomen(s)

1.

Bruto

Inkomen(s)

2.

Netto

gezins

inkomen

2.

Netto

gezins

inkomen

Behoefte per gezinslid

 

Stappen met ongeval

Behoefte

Partner:

vast en variabel

Partner:

vast en variabel

Netto inkomen

Jaarschade

Kind:

Vast en variabel

Kind:

Vast en variabel

Inkomen

+ toegerekend deel

Inkomen

+ toegerekend deel

Jaarschade