Schermafdruk 2016-03-14 09.29.33

 

Op 10 maart vond in de ons inmiddels goed bekende “Biltsche Hoek” de Jaarvergadering van onze vereniging plaats.

IMG_1423

In deze, statutair verplichte, bijeenkomst wordt het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar met de leden doorgenomen.

Het hoogtepunt van 2015 was zonder twijfel ons lustrumfeest van 10 september, precies een half jaar geleden, in Amerongen. De blije foto op de homepage van onze website herinnert ons hier bij elk bezoek aan.

Aan de hand van de verslagen van de commissies kregen alle aspecten van onze vereniging aandacht en de conclusie was dat het een goed jaar is geweest en we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Schermafdruk 2016-03-14 09.59.11

 

Als vereniging krijgen we regelmatig verzoeken om lid te mogen worden waarbij men weliswaar wel als professional in de letselschaderegeling werkzaam is maar niet aan de criteria van onze vereniging voldoet. Het gaat om advocaten en medisch adviseurs die graag deel uit willen maken van ons platform.

 

Door het bestuur is een voorstel uitgewerkt dat dit, in beperkte mate, mogelijk maakt en dit voorstel is in de vergadering aan de leden voorgelegd en waarover gestemd werd. Geheel in de lijn die is ingezet tijdens ons lustrum vond deze stemming digitaal plaats waarbij de leden met hun eigen smartphone hun stem konden uitbrengen.De uitslag van de stemming liet instemming van een meerderheid van de stemgerechtigde leden zien zodat het voorstel was aangenomen en verder zal worden uitgewerkt.

Schermafdruk 2016-03-14 09.58.11

Na het formele deel van de vergadering en de welverdiende koffiepauze werden wij door August Van (Beer Advocaten) bijgepraat over de problematiek rondom de medische aansprakelijkheid.

Aan de hand van enkele casussen werd op zeer levendige wijze inzicht gegeven in de materie van de medische aansprakelijkheid.

In het boeiende verhaal kwamen ook de recente ontwikkelingen rondom enkele ziekenhuizen naar voren. Zaken die veel aandacht in de media kregen en die uiteindelijk tot forse schadevergoedingen hebben geleid.

Het was een geslaagde en leerzame avond.

De door August gebruikte presentatie is voor u beschikbaar gesteld en deze kunt u hier downloaden.