MEDIATION IN STUKKEN

BIJEENKOMST NIS
FORTIS UTRECHT
15 mei 2008

Op 15 mei 2008 was het NIS te gast in het auditorium van Fortis te Utrecht. De avond werd verzorgd door Dominique Nelissen van Van der Hoeven en Nelissen, José van der Laar van Beer advocaten, Erik Roeders van Houkes cs. advocaten en vanuit ons eigen NIS, door Cesar Eisma en Lia Mastop.

Dominique, ook bekend van de workshops communicatie die hij onlangs gaf bij het Letselplaza te Houten, georganiseerd door het PIV, heeft ons op zijn eigen wijze bekend gemaakt met de grondbeginselen van mediation in letselschade.

Daartoe werd gebruik gemaakt van een real case, die op de buhne werd nagespeeld door Cesar Eisma in de rol van een ernstig gefrustreerd slachtoffer, Lia Mastop in de rol van krachtige schaderegelaar van de verzekeraar, Erik Roeders in de rol van de belangenbehartiger en José van der Laar in de rol van mediator.

De processtappen in de mediation waren beschreven in een Powerpoint presentatie, waarvan de tekst hieronder is weergegeven. Mediation kent vijf basis stappen.

VIJF BASISSTAPPEN

• Introductie (1)
• Troep storten (2)
• Partijen klaarmaken voor onderhandelen (3)
• Onderhandelen (4)
• Afronden (5)

STAP 1: INTRODUCTIE
PP VOORBEREIDEN OP MEDIATION

• Kennismaken
• Verwachtingen en rollen
• Spelregels
• Wel of niet mediation

STAP 2: TROEP STORTEN
WAT SPEELT ER?

• Pp doen hun verhaal
• Mediator schept ruimte
• Mediator kijkt naar de werkelijkheden van partijen: wat speelt er allemaal?
• Regie van de mediator relatief onzichtbaar

STAP 3: PP KLAARMAKEN VOOR OH
PP VAN LELIJK NAAR MOOI

• Behandelen van emoties en relatie-issues
• Ordenen van inhoudelijke issues
• Herordenen van standpunten naar belangen
• Opstellen belangenkaart

Uitwisselen belangen

BELANGENKAART

• Zo goed mogelijke meedraaien in gezin als echtgenoot en vader
• Sociaal leven zoveel mogelijk in stand houden
• Maatschappelijk actief blijven
• Geestelijk actief blijven
• Dossier sluiten en vooruit leven
• Inkomenszekerheid
• Erkenning voor de situatie waarin hij terecht is gekomen
• Bevestiging van integriteit
• Redelijke schadevergoeding
• Voortvarende afwikkeling, finaal oplossen

STAP 4: ONDERHANDELEN
PP LOSSEN PROBLEMEN OP

• Inventariseren opties aan de hand van de belangen
• Mediator moedigt pp aan de oplossingsruimte te vergroten
• Puzzelen over lastige situaties
• Construeren van de oplossing

STAP 5: AFRONDEN
OOGSTEN

• Onderhandelingsresultaat afzetten tegen wegloopalternatief

• Vastleggen onderhandelingsakkoord

Na de mediation, waarbij ook meerdere keren gebruik werd gemaakt van individuele gesprekken met de respectievelijke deelnemers, kon uiteindelijk een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat worden geboekt. Van belang was te zien waar bij de partijen en in het bijzonder het slachtoffer, nu de feitelijke pijn zat welke een constructieve onderhandeling steeds in de weg had gezeten.
Wederzijds respect blijkt zwaarder te wegen dan uitsluitend de belangrijkheid van zakelijke argumenten.
In de discussie nadien werd naar voren gebracht dat veelal wordt gezegd dat de mediator bij voorkeur geen materiedeskundige zou hoeven zijn. In de letselschadewereld lijkt dat bij voorkeur wel voorkeur te hebben omdat de materie voor een niet ter zake deskundige moeilijk te doorgronden is. De werkelijke belangen van partijen komen onder de bezielende leiding van een mediator die bekend is met de materie, wellicht beter en sneller onder de aandacht, dan wanneer dat niet het geval zou zijn.

Uiteindelijk werd als boodschap van de avond meegenomen dat het voor het letselschadeproces van essentieel belang is dat we allemaal met respect voor elkaars belangen, goed communiceren om zo een optimale schaderegeling te bewerkstelligen, waarbij ieders belangen op een evenwichtige manier zijn meegewogen. Eigenlijk zou deze wijze van onderhandelen usance moeten zijn in ons dagelijks werk.

Het acteursgezelschap heeft zich buitengewoon van hun rol gekweten en mede daardoor werd de essentie van mediation helder zichtbaar. In het bijzonder mag de waardering uitgaan naar de wijze waarop Cesar Eisma zich had ingeleefd.

Met hartelijke dank aan Dominique Nelissen en aan de faciliterende verzekeraar Fortis.