Een vereniging als het NIS draait op de vrijwillige inzet van haar leden naast de bereidheid van bedrijven/werkgevers om als gastheer op te treden.

Doordat er regelmatig verschuivingen plaatsvinden binnen de commissies is het idee ontstaan om de daardoor ontstane “vacatures” op een vaste plaats op de website te presenteren.

Vanuit de diverse commissies zult u u hier op de hoogte worden gehouden van de mogelijkheden die hierdoor voor u binnen het NIS ontstaan.

Houd daarom deze pagina in de gaten. Natuurlijk worden de vacatures daarnaast ook via de Nieuwsbrieven gemeld.