In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen

Aspirant lidmaatschap:
Jan Willem Prins

Zany Hoogendijk-Salatovic

Richard van Beek

Mauro Catuso Alaimo

André Heijs

Franca Crone-Hofman

Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 28 december 2019 hun bezwaar indienen. Wendt u zich in dit geval tot het secretariaat via nissecretaris@gmail.com.

Gewoon lidmaatschap
Frits Toorians

Paul Knoester