Op 4 maart 2021 vindt onze jaarvergadering plaats. Wij stuurden jullie hiervoor op  5 februari jl. een uitnodiging. Inmiddels hebben zich al veel leden opgegeven. Leuk! Je kan je nog tot 3 maart voor het event opgeven via https://nis-letsel.nl/evenementen/

Als je je hebt opgegeven ontvang je uiterlijk 3 maart een mail waarmee je op de jaarvergadering kan inloggen. Mocht je op 4 maart voor 12.00 uur geen mail hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar nissecretaris@gmail.com en dan ontvang je deze alsnog.

We willen graag met jullie toosten. Hier hoort natuurlijk een drankje bij of dat nu een non-alcoholisch drankje is, een lekker wijntje of misschien wel iets sterkers. Houd daarom je brievenbus komende weken in de gaten!

We willen jullie wel oproepen om uiterlijk vóór 22 februari a.s. aan nissecretaris@gmail.com door te geven als je adres is gewijzigd. Het zou jammer zijn, als je toostmomentje bij iemand anders terecht komt!

Zoals al aangegeven in onze vorige bericht: de agenda met bijbehorende stukken kun je via onderstaande link raadplegen.

stukken jaarvergadering 

Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur Jaarvergadering
16.30 uur Webinar Omdenken
17.45 uur Afsluiting en toost

Annemiek van Reenen-ten Kate, Sophia van der Waal, Dick van Laren, Fred Zwarts en Diny De Neef treden af. Fred Zwarts stelt zich herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor Fred Zwarts opnieuw te benoemen en de volgende personen te benoemen ten behoeve van de vacatures: Gysèlle Vogeler, Brenda Oonk en Gert-Jan Vos. Ook zal na 9 jaar (!) de voorzittershamer worden overgedragen aan Inkie Stoop.

Andere kandidaten kunnen volgens artikel 9.7.2 van het huishoudelijk reglement op voordracht van ten minste vijftien gewone leden gekozen worden. Kandidaatstellingen dienen, inclusief bewijs van de voordracht van ten minste vijftien gewone leden, uiterlijk zeven dagen voor de datum van de te houden algemene ledenvergadering door het bestuur te zijn ontvangen.

Je ontvangt voor deze bijeenkomst PE-punten. We zien jullie heel graag 4 maart a.s. !

Het NIS bestuur