NIS wenst je….

ondanks de bijzondere tijden, fijne en liefdevolle dagen toe. Wij hopen dat iedereen binnen de mogelijkheden toch samen met de naaste familie mooie dagen tegemoet gaat!

Bijeenkomsten 2021:
Op 14 januari 2021 stond onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gepland. Helaas kunnen onze plannen om bijeenkomsten van 2 x 30 man te organiseren door de nieuwe maatregelen niet door gaan. De bijeenkomst in januari zal dan ook niet doorgaan. Wel organiseert het NIVRE op deze datum een online bijeenkomst, waarvoor je je nog steeds kan opgeven.

Wij missen het enorm om jullie live te kunnen zien. Alhoewel wij net als jullie geen grote fan zijn van online bijeenkomsten, zeker omdat we al zoveel team en zoomafspraken hebben, vinden wij het toch belangrijk om jullie meer zekerheid te kunnen geven over het doorgaan van bijeenkomsten in het nieuwe jaar. Wij hebben dan ook besloten dat in ieder geval vanaf maart (en mogelijk al vanaf februari) de bijeenkomsten hoe dan ook door gaan. Als het even kan, zal dit een combinatie zijn van offline en online. Als de maatregelen het nog niet toelaten zal het een volledige online bijeenkomst worden. Wij houden jullie op de hoogte!

De bijeenkomst van januari met als gastheer Trivium zal worden verplaatst naar later in het jaar. Dank aan Trivium voor de enorme flexibiliteit.

Financiële Paragraaf voor externe consultatie
De afgelopen jaren is door De Letselschade Raad hard gewerkt aan de Financiële Paragraaf als onderdeel van de Handreiking Zorgschade.

Conform de werkmethodiek van de Werkgroep Normering, waarin het NIS ook zitting heeft, is nu de fase van externe consultatie aangebroken. Omdat De Letselschade Raad jouw feedback graag ontvangt op de tekst en denkrichtingen daarin, is de voorlopige concept-tekst  op de website van De Letselschade Raad gepubliceerd voor externe consultatie en feedback. De concepttekst krijgt daarmee de status ‘openbaar’.

De Letselschade Raad wenst te benadrukken dat het hier om een concept-tekst gaat die uitsluitend wordt voorgelegd ter consultatie en dus niet in de praktijk gebruikt mag worden.

Gaarne ontvangt De Letselschade Raad vragen/opmerkingen/feedback uiterlijk maandag 18 januari  2021 retour via info@deletselschaderaad.nl t.a.v. Marieke van Werkhoven.
Nationaal Keurmerk Letselschade
Per 1 januari 2021 gaat het Register Letselschade over in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Alhoewel alle leden van het NIS al staan voor kennis, kunde en betrouwbaarheid, is het voor iemand die betrokken raakt bij een ongeval nog vaak best lastig om de juiste partijen te vinden. Met het NKL wordt dit naar verwachting doorzichtiger en gemakkelijker. Zie voor meer informatie ook deze brief over de introductie van het NKL.

Ideeën of input
Omdat we elkaar minder zien, spreken we jullie ook minder. Dat is jammer want onder het genot van een drankje en een hapje komen vaak de leukste ideeën boven drijven. Mochten jullie nog input voor ons hebben of gedachten willen delen, schroom dan niet om ons te contacten of een mailtje te sturen. Dat kan altijd via onze secretaris nissecretaris@gmail.com

Tot in het nieuwe jaar!
Het NIS bestuur