Screen Shot 2015-09-05 at 15.50.07

Verslag van Lustrumfeest  (door Sandra Vlasveld)

Op 10 september 2015 kwamen de leden en genodigden van het NIS bijeen op de Buitenplaats Amerongen. Deze prachtige locatie diende als decor van het FuturNIStisch Feest ter gelegenheid van het 7e lustrum.

De voorzitter Annemiek van Reenen haalt in haar welkomstwoord enkele opvallende punten aan uit de geschiedenis sinds de oprichting van het NIS in 1980. Zo waren er in 1985 al 120 leden en was dat circa 80 % van de markt. Sindsdien is er een grote ontwikkeling geweest van een kleinere groep met  veel gezelligheid naar een veel grotere vereniging met een professionele organisatie en wortels in alle geledingen van

De voorzitter heet alle leden, genodigden en sprekers welkom onder het motto “Wie focust op het verleden staat met de rug naar de toekomst”. Alle sprekers maken van de toekomst hun werk in het heden en wij hopen daar weer veel lering en inspiratie van op te doen.

Prof. dr. mr. Louis T. Visser is hoogleraar Recht en Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij houdt zich bezig met economie toegepast op het recht. Voor het onderwerp van de voordracht spitst hij dat toe op Smartengeld, omdat de vraag sterk leeft in welke richting het smartengeld in Nederland zich zal ontwikkelen.

Dat er in Nederland bij de meeste partijen onvrede bestaat over de wijze waarop het smartengeld wordt vastgesteld, dat is voor de aanwezigen in de zaal herkenbaar. Maar hoe zou het anders kunnen? Prof. Visser heeft vanuit zijn vakgebied een rekenmethode uitgewerkt, die is gebaseerd op een economische methode die wordt gebruikt voor het meten van de Quality Adjusted Life Year, kortweg de QALY. Deze methode gaat uit van het normale gedrag van mensen en hun bereidheid om bepaalde kosten te maken of inspanningen te verrichten om bepaalde kwetsuren te voorkomen. Voorbeelden komen uit de veiligheidsmaatregelen die ouders nemen om hun kind te beschermen, zoals zwemles, stopcontacten afplakken en veilige kinderzitjes achterin de voldoende ruime auto.

Uit de gezondheidseconomie zijn cijfers bekend van de waarde die mensen hechten aan de kwaliteit van leven. Dit komt uit op een getal tussen 1 (volkomen gezond) en 0 (overleden) wat aan één jaar wordt toegekend. Door de QALY te vermenigvuldigen met de tijd dat een slachtoffer met een bepaalde beperking, aandoening of verminking moet doen kan er vanzelf een waarde worden vastgesteld voor het letsel dat dit heeft veroorzaakt.

Stel iemand heeft een beperking die een verlies van 0,3 QALY oplevert gedurende 5 jaar, dan is de waarde 1,5.

Een ander heeft een letsel dat 7 jaar duurt, maar een verlies van QALY van 0,2: dan is de “waarde” 1,4. Dat is lager dan de kortere, zwaardere QALY.

Het smartengeld komt dan uit op het jaarbedrag x het product van jaren en verloren QALY. Over het jaarbedrag bestaan nog zeer uiteenlopende meningen. Prof. Visser denkt dat € 50.000,00 een mooi bedrag zou kunnen zijn voor Nederland. (Einde vakje).

Het voordeel van deze methode is dat de gehele berekening en de verloren QALY’s op een wetenschappelijk erkende wijze zijn vast gesteld. Verder kan er gemakkelijk met dit cijfer worden doorgerekend, zoals bijvoorbeeld de kans op succes bij een risicovolle behandeling en andere risicofactoren zoals eigen schuld. In verhouding tot het huidige systeem biedt het duidelijkheid en zekerheid over de te verwachten bedragen.

Het nadeel is dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de waarde die aan de QALY wordt toegekend. Tevens wordt het verschil tussen kortdurend letsel en blijvend letsel met een lange looptijd snel heel groot. Daar is men nu niet aan gewend.

Prof. Visser geeft enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de uitkomsten met deze methode vaak veel hoger uitkomen dan wat nu door de rechters is toegewezen. Even opvallend is dat de “rangorde” van letsels hierdoor heel anders kan worden: er zijn typen letsel die in het huidige systeem lager worden  gewaardeerd dan andere letsels, maar waarvoor het Qaly-getal wel hoog is dan van die andere typen letsel. Mensen hebben dus veel over voor vermijding of behandeling van deze aandoening.

Hij sluit af met de aanbeveling om over het gebruik van de Qaly na te denken. Het zal de bepaling van smartengeld sterk veranderen, maar het is volledig gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die in de gezondheidszorg valide zijn.

Hans Noordsij presenteert de nieuwe website.

Hij ligt kort de grootste veranderingen toe. De website is veel interactiever en de commissies kunnen zelf meer doen. De website is makkelijker te beheren en er is veel meer ruimte voor beeld.

Er is en duidelijke ruimte voor de leden zelf, de werkgevers en de gastgevers. Zo komt iedereen beter tot zijn recht op de website.

Tot slot is hij veel makkelijker te vinden door het streepje tussen NIS en letsel!

De voorzitter sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor de borrel en de maaltijd.

NIS FuturNIStisch feest  (door Lia Mastop)

Schermafbeelding 2015-10-16 om 15.29.34

Op deze prachtige zomerse dag rijd ik dan richting Amerongen. Na het verlaten van de snelweg kom je direct al in een prachtige omgeving. De weg doorsnijdt de bossen en via Leusden beland ik dan in Amerongen, een uiterst vriendelijk dorp met veel historische aspecten. Een verademing, op steenworp afstand van de drukke Randstad met al haar Vinex-wijken. De laatste meters rijd ik al langs de landgoedmuren van Buitenplaats Amerongen. Wandelend naar de ophaalbrug krijg je al een aardig beeld van de uitgestrektheid van de Buitenplaats met fraai aangelegde tuinen en waterpartijen. Het kasteel werd het decor voor de groepsfoto. Tegenover het Kasteel Amerongen werden de NIS leden en genodigden ontvangen in de voormalige stallen en bijgebouwen. Een werkelijk perfect historische locatie voor deze bijzondere, op de toekomst gerichte lustrumbijeenkomst, want zonder verleden geen toekomst.

Op het zonovergoten terras troffen de deelnemers elkaar. Onder het genot van een kopje koffie of een drankje, met NIS petit fours, werd geanimeerd met elkaar gesproken. Uiteraard ook een zakelijk gesprek zo hier en daar, maar dat is dan ook juist een van de toegevoegde waarden van het NIS. Door elkaar te ontmoeten op bijeenkomsten leer je elkaar beter kennen; een mooie basis voor prettige overlegsituaties.

Vanwege het speciale karakter van deze bijeenkomst waren er enkele genodigden uit de branche, onder meer Deborah Lauria, als directeur bij de Letselschade Raad, Caroline Reindl, als voorzitter en gedelegeerde VVS bij de FEVR, Geertruid van Wassenaer, als voorzitter LSA, Peter van den Bedem, als voorzitter van het Branche Bestuur Personenschade van het NIVRE en Ivanka Dijkstra als medewerkster van het Bemiddelingsloket van de Letselschaderaad,

Uiteraard was het erg verleidelijk om van het zonnetje te blijven genieten op het terras, maar de agenda maakte ook wel nieuwsgierig. Voorzitter Annemiek van Reenen gaf de aftrap voor de bijeenkomst met een mooie speech, die u integraal terugvindt op de site.


WELKOM!!!

Schermafbeelding 2015-09-07 om 13.16.19

Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op het FuturNIStische Feest! Het NIS bestaat 35 jaar en dat vieren wij vandaag samen. Vandaag staat in het teken van de toekomst. Het bestuur heeft al brainstormend uiteindelijk gekozen voor het thema toekomst.

Eerst een uitstapje naar het verleden.

Ter voorbereiding op vandaag heb ik toch eens in het verleden gesnuffeld. Ik heb oude, stoffige ordners met vergeelde en verkreukelde documenten bekeken. In januari 1980 ging het NIS van start met 32 leden. Ik vond in deze gegevens verschillende brieven van net na de oprichting in 1980, van mensen die nieuwsgierig waren naar ‘de activiteiten’ van het NIS, mensen die het NIS gelukwensten met de oprichting en mensen die graag persoonlijk kennis wilden maken met het bestuur, maar ook mensen die zich opwonden over verschillende zaken en daarover dan uitgebreid correspondeerden met het bestuur.

Er zijn ook brieven met de tekst: ‘gaarne verneem ik van u welke procedure het NIS voorstaat’, ‘hoeveel de contributie bedraagt’ en ‘wordt er van schaderegelaars ook inbreng verwacht en zo ja, welke’. In deze begin periode heb ik veel brieven gezien tussen potentiele leden en het bestuur en leden en het bestuur. Men vroeg zich af wat nu eigenlijk het NIS zou moeten zijn. Iemand vroeg zich af of het NIS wel deskundigheid moest uitstralen en niet veel meer een platform van overleg zou moeten zijn, een springplank voor de aankomende schaderegelaar die iets wil gaan doen aan zijn basiskennis. Ik kwam ook een bericht tegen van de Nieuw Rotterdam die het NIS gelukwenste en hun medewerking aanbood ‘ daar men al 5 schaderegelaars in dienst had die zich bezighielden met letselschade’.

Toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde hiervan is het verleden. Dat is de tijd die voor het heden was. Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu (wikipedia).

Ik las ook in de stukken dat in vroegere tijden de toelatingscommissie de Examen en Ballotage commissie heette. Als men dan was toegelaten kreeg men een brief waarin stond dat de ‘ballotageprocedure zonder problemen was verlopen en men de betreffende persoon in zijn nieuwe status verwelkomde. In 1985 telde het NIS 120 leden en uit de stukken heb ik kunnen lezen dat toen 80% van alle letselschaderegelaars lid was. Er werd in 1985 en 1990 een enquête gehouden over hoe men het lustrum wilde vieren. Op welke dag, op welk tijdstip, wel of niet met partner, welk locatie, welke eigen bijdrage wilde men betalen? In 1985 was dat 30 gulden en in 1990 was de eigen bijdrage toen 25 gulden. In 1991 kende het NIS 200 leden. Dat werd toen gevierd met een feest bij TVM in Hoogeveen. Ik kan alle lustrum wel gaan memoreren maar ik wilde jullie een korte indruk geven van de eerste 2 en wil nu weer de focus leggen op het 7e lustrum.

Want wie kijkt naar het verleden, staat met zijn rug naar de toekomst, zo heeft ooit eens iemand gezegd.

Wat mij opvalt, wanneer ik toch even terugblik op de 35 jaren dat het NIS bestaat, is dat het NIS heel veel trouwe leden heeft die al lang lid zijn maar ook heel veel trouwe gastheren. Gastheren die er steeds weer voor het NIS willen zijn en bereid zijn om ervoor te zorgen dat wij NIS kunnen zijn. Dat is heel bijzonder. Het is bijzonder dat verzekeraars, advocatenkantoren, expertisebureau ’s, arbeidsdeskundigen en artsen gastheer willen zijn en ons willen ontvangen en het is ook bijzonder dat onze ETC er steeds weer in slaagt om deze bijeenkomsten te realiseren en ze goed te laten verlopen. Daarnaast ook hulde aan de Toelatingscommissie dat zij de mensen steeds weer motiveren om lid te worden.

Door de jaren heen is het NIS veranderd, denk ik.

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los moeten laten, wordt wel eens gezegd. Er is meer structuur gekomen en het is van een gezellige vriendenclub in 1980 uitgegroeid tot een vereniging van letselschadeprofessionals die een plek willen waar men en kennis kan opdoen en men met elkaar kan spreken over het vak. Het NIS is vandaag de dag een volwaardige gesprekspartner in de letselschadewereld. Het toetreden van het NIS tot het Platform overleg van de letselschade Raad waar alle marktpartijen zijn vertegenwoordigd, heeft ook intern geleid tot een nieuwe commissie, de commissie van advies.

Het NIS van nu wil haar leden verbinden met elkaar (netwerken en samenwerken) en met kennis (samen kennis op doen en kennis delen). Dat is de missie van het NIS.

Vandaag staat ook in het teken van verbinding: verbinding ook met het verleden, want het verleden heb je en de toekomst moet je maken en dat doe je samen. Maar vandaag staat de verbinding met de toekomst centraal. Morgen is de toekomst en hoe ziet die eruit, kunnen we er iets over zeggen, hebben we invloed, bestaat ons vak over 35 jaar nog? Op deze FuturNistische middag hebben wij gekozen voor sprekers voor wie de toekomst al hun heden is.

Het feestprogramma begint met een lezing door Professor Louis Visscher over een andere manier om smartengeld vast te stellen. Daarna zal futurist Marcel Bullinga jullie meenemen op een reis door de toekomst. Bestaat ons vak straks niet meer of worden we juist superspecialist? Na de pauze zal Richard Faas van Mobile Doctors ons een blik geven in de wereld van de digital health. Daarna gaan we allemaal Omdenken en we sluiten het middag programma af met een korte presentatie van onze nieuwe website. Daarna gaan we aan de borrel en het walking diner en kunnen we luisteren naar Sounds Perfect.

Schermafbeelding 2015-09-16 om 12.16.58

 

Ik wens iedereen een fijne middag en avond en ik sluit af met woorden van Albert Einstein:

I never worry about the future. It comes soon enough.

 

 

 


De QALY als maatstaf voor smartengeld

Schermafbeelding 2015-09-16 om 12.19.55

Prof. mr. dr. Louis T. Visscher Erasmus Universiteit

presentatie.

 

 

 

 

 

 


 

Lezing door Marcel Bullinga, Futurist en trendwatcher:

Marcel Bullinga gaf een beeldpresentatie.

Via 10 toekomstvragen kwam hij uit bij:

Schermafbeelding 2015-09-11 om 14.51.00

HEEFT HET BEROEP VAN SCHADEREGELAAR NOG DE TOEKOMST? (door Frank Dankers)

PDF van de presentatie

De vragen:

10. Hoe duur is de toekomst?
De toekomst wordt goedkoper met meer kwaliteit en kleinere voorwerpen.

Zie het gebruik van 3D-printers, apps.

Met minder kennis kunnen we meer gaan doen.

We gaan naar een circle economy, een amateur economie.

9. Delen we alles in de toekomst?

Delen van auto’s leidt tot een afname van 50%.

Octrooien, bedrijfsgegevens worden openbaar gemaakt. Er ontstaat ruilhandel in goederen en diensten.

8. Hoe organiseren we ons?

Coöperaties schieten de grond uit. Werk van advocaten wordt dus minder.

7. Kan je de toekomst voorspellen?

Preventief onderzoek biedt mogelijkheden kans op letsel en ziekten in te schatten.

6. Wat verdwijnt?

Naar kantoor gaan, geld pinnen.

5. Gaan onze kinderen nog naar kantoor?

Uit onderzoek zegt 69% nee, zelfs in ruil voor minder loon.

4. Krijgen we Frankenstein robots?

Valt reuze mee.

3. Stelen robots onze banen?

Ja natuurlijk: 47% zit in de gevarenzone zoals advocaat, fiscalist, cameraman, sociale zekerheid expert. Er ontstaan nieuwe beroepen zoals stadsboer, nano timmerman, vertrouwen organisator.

2. Word je overbodig of word je superprofessional?

De cameraman wordt vervangen door een drone. De postbode wordt zorgbode.

Een psycholoog heeft een complex beroep en blijft bestaan.

EN DAN VRAAG 

1. Zijn wij als letselschaderegelaars futureproof?

Oftewel zijn wij een camaramantype of een psycholoogtype.

Schermafbeelding 2015-09-11 om 14.56.31

Slechts 6 personen in de zaal kozen voor cameraman/vrouw type. Immers doordat 90% van de aanrijdingen verdwijnt, ontstaat er minder letsel. Bovendien wordt er meer gestandaardiseerd, meer in tabellen.
Als alternatief kunnen we ons meer gaan richten op productaansprakelijkheid.

Van de andere kant: het psychologenaandeel in ons werk is belangrijk dus futureproof?

 


Schermafbeelding 2015-09-11 om 16.15.06

10 september 2015 Lustrum NIS te Amerongen

Lezing door Richard Faas (VVAA): Ontwikkelingen in de gezondheidszorg. (door Gert-Jan van Meenen)

Inleiding

Er is sprake van snelle verandering en de snelheid neemt toe. Als voorbeeld noemde Richard Faas de opkomst en verdwijning van het cassettebandje eind jaren 90.  Tegen de veranderingen bestaat ook weerstand.

Introductie

Richard Faas heeft informatica en politicologie gestudeerd. Hij richt zich thans op de innovatie en de impact daarvan op de gezondheidszorg.

Drones

Alles moet beter, sneller en/of goedkoper, zoals in de reisbranche, fotografie, telecom en vervoer. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van drones. De ontwikkeling van drones gaat heel snel. De prijs ervan is in korte tijd flink gedaald en de kwaliteit is verbeterd. Drones worden steeds meer ingezet, ook in de gezondheidszorg.

Richard Faas toonde een filmpje waarin een drone werd ingezet na een melding van een hartstilstand. De drone was snel ter plaatse. Via een camera, microfoon en luidspreker gaf een arts instructies. Hierdoor was het leven van het slachtoffer gered. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn namelijk cruciaal. Voor een ambulance bestaat een aanrijtijd van 15 minuten. In dit geval te laat voor het slachtoffer.

Trends

  1. 3D-printing
  2. Quantified self
  3. Big Data
  4. Start ups (digital health)

Ad 1. 3D-printing is sinds 2007 maar liefst 400 keer goedkoper geworden ten gevolge van de continue ontwikkelingen. In de gezondheidszorg heeft specialist Bon een methode ontwikkeld voor schedelaanpassing met behulp van 3d-printing

Ad 2. Het meten van jezelf geen inzicht in je gezondheid/ziekte. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld een smart watch.

Ad 3. Van Big data naar Big Dating. In dit kader vertelde Richard Faas het verhaal van Thomas, 40 jaar oud die sinds 13 jaar de ziekte MS heeft. Hij heeft een organisatie Moves opgericht voor een MS-vrije wereld. Thomas wilde weten waarom hij zich van de ene op de andere dag slecht voelt. Het antwoord op deze vraag vindt hij door het samenvoegen van verschillende informatiebronnen binnen zijn organisatie.

Via een app. kan inzichtelijk worden gemaakt hoe mensen bewegen. The world is your gym.

Voorts wees Richard Faas op medisch onderzoek met behulp van de Apple Researchkit.

De supercomputer van Watson is een voorbeeld van samengevoegde big data. In de gezondheidszorg is de informatie/literatuur enorm en amper bij te houden door de professionals. Een ecosysteem van big data kan behulpzaam zijn voor de patiënt (persoonlijke zorg, regie), de professional (informatie), instituten(o.a. onderzoek) en de politiek (ten behoeve van beleid).

Ad 4. Startups

In Silicon Valley zijn diverse bedrijven bezig met allerlei oplossingen, onder andere gericht op de gezondheidszorg. Richard Faas bracht twee succesverhalen naar voren.

Het eerste verhaal betreft Jack Andraka die een manier heeft bedacht alvleesklierkanker op te sporen op basis van een sensormethode.

Het tweede verhaal betreft Pieter Doevendans die een app. heeft ontwikkeld voor doven en slechthorenden. Hij heeft een manier gevonden via de app. een vertaling te geven van wat er in groepen gezegd wordt.

Tot slot toonde Richard Faas een filmpje over hoe je omgaat met ontwikkelingen.

Hierbij tevens de slides van zijn boeiende verhaal


OMDENKEN  (door Reint Rengers)

Omdenken

Na de pauze werden we ook verrast door een team van Omdenken. Pepijn Lagerwey en Chris King Perryman lieten ons zien en horen wat omdenken nu precies is, niet door middel van een Powerpoint, maar door een interactieve clinic. Omdenken is op een andere manier aankijken tegen een probleem. Het probleem is een feit en als je dat accepteert dan kun je er anders tegenaan kijken. Een probleem wordt dan een nieuwe mogelijkheid.

In een korte sketch over de hond lieten Pepijn en Chris zien wat omdenken is. Overal werd “ja” op gezegd, om ons te leren niet direct met “ja, maar”, “ja?” of “nee” te antwoorden. Daarna mochten enkele toehoorders in de zaal reageren in een interview, en dan blijkt hoe moeilijk het is ja te zeggen met een positief antwoord als je hoofd nee wil zeggen.

Natuurlijk kon de zaal niet achterblijven, we werden gevraagd in groepjes van ongeveer zes personen te gaan zitten, een leider aan te wijzen en daarna enkele cases te onderzoeken. Wat is het probleem? Dat probleem moet je niet meer beschouwen als probleem, maar een feit, en er dan een kans van maken. Bijvoorbeeld het theater in de binnenstad, met dunne afscheidingsmuren met het hotel er naast. Daardoor mochten geen grote producties die na 22.00 uur ’s avonds afgelopen waren meer opgevoerd worden. Degenen die geweest zijn kennen de oplossing.

En daar kunnen we als schaderegelaars, in manier van (om)denken, ook ons voordeel mee doen in de praktijk van alledag, we komen nog al wat tegen in ons werk!


 

 

 

Het feest werd later opgeluisterd door Sounds Perfect. Met gepaste muziek smaakte het eten extra lekker.

 

 

 


 

ios7_camera_logo-150x150

Bekijk de foto’s