Op de jaarlijkse ALV die net als vorig jaar plaatsvond in De Biltse Hoek in Den Bilt, hebben we afscheid genomen van het boegbeeld van het NIS: Marianne Audenaerde. Marianne was jaren lang een bevlogen, betrokken en geweldige voorzitter. Marianne wist mensen altijd  te motiveren en te inspireren en had echt hart voor het NIS. Haar toespraak kunt u hier teruglezen.  Het bestuur en de leden zullen haar missen! Ook Nikolai Pott nam afscheid als bestuurslid. Het bestuur zal zijn inzet, zijn kritische blik en meedenkendheid erg gaan missen!

Tijdens de ALV zijn alle jaarverslagen van de diverse commissie besproken en goedgekeurd, inclusief de begroting. In tegenstelling tot vorig jaar, hadden zich geen kandidaten voor het bestuur gemeld, zodat de door het bestuur voorgedragen kandidaten Gemma Kalmeijer en Ernst Burger, werden benoemd tot bestuurslid. Het bestuur zal in de komende bestuursvergadering, op 5 april a.s., uit haar midden een voorzitter kiezen.

Nadat de jaarvergadering was beëindigd heeft Fred Zwarts een voordracht gehouden met als onderwerp ‘Is objectieve schaderegeling mogelijk’ en vond er vervolgens een levendige discussie tussen Fred Zwarts en Sandra Vlaskamp plaats. Een korte samenvatting van de presentatie van Fred kunt u hier teruglezen. Daarna gaven Cesar Eisma en Sandra van Veldhoven acte de presence.  Deze duo presentatie was getiteld ‘Is whiplash aan het uitsterven?’ De sheets van de pakkende presentatie van Sandra van Veldhoven kunt u hier terugzien en die van Cesar Eisma treft u hier aan.

Het was bijzonder te zien hoe passievol en professioneel onze eigen leden iets kunnen vertellen over ons vakgebied. Fred, Cesar en Sandra, nogmaals hartelijk dank!

Tot slot nog een huishoudelijke mededeling: vergeet u zich niet via de website aan te melden voor de bijeenkomsten? Dit is van groot belang voor de registratie van uw PE punten!

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Annemiek van Reenen-ten Kate