Onze gastheer had voor ons het nuttige met het aangename verenigd. Op een leerzame wijze konden wij tijdens een tocht door het menselijk lichaam kennis maken met de werking hiervan.  Aansluitend was een uitgebreide maaltijd beschikbaar waarbij de onderlinge contacten aangehaald konden worden.

De lezing werd geopend door de voorzitter die stilstond bij het overlijden van Linda Bout-Turfboer  op 3 november 2012. Vervolgens gaf Jelle Smits, manager letselschade van het WBF, een toelichting op de inrichting en werking van de organisatie. Bijzonder is dat men zich bewust is van haar maatschappelijke functie en het komende jaar aandacht wil schenken aan het verspreiden van haar (naam)bekendheid.  Hij besteedde verder aandacht aan belangrijke items in de Personenschade, zoals de nieuwe Bedrijfsregeling 15 en het digitale behandelplan.

De educatieve tour door het menselijk lichaam eindigde in het brein. De spreker Lex Vendrig, klinisch psycholoog, haakte daarop in met zijn lezing: “Wat doet een ongeval met de psyche van het slachtoffer”. Hij ging in op de schade die aan de hersens kan ontstaan en wat de gevolgen zijn. Zo werd toegelicht hoe het verschil tussen een contusio en commotio cerebri wordt bepaald en wat de gevolgen kunnen zijn. De criteria van een Post Traumatisch Stress Syndroom werden uitgelegd.  Bij het Post Commotioneel Syndroom werd kenbaar gemaakt dat een overpresteerder, een afhankelijke persoon en een borderline dynamiek een verhoogde kans op chroniciteit geeft. Ook werd aandacht gegeven aan het Neuro Psychologisch Onderzoek, het onderpresteren hierbij, alsmede wat de juridische gevolgen hiervan kunnen zijn. U kunt de highlights van zijn lezing hierterug lezen in zijn presentatie.

Lex Vendrig

De avond werd afgesloten door onze voorzitter die aandacht vroeg voor de navolgende onderwerpen;

Aan- en afmelden voor de bijeenkomsten dient te geschieden via de website.  Als men zich niet op deze wijze heeft aangemeld komt men niet voor op de presentielijst. Het tekenen van de presentielijst moet ook meteen na de bijeenkomst gebeuren. Afmelden, tijdig, geeft de organisatie de gelegenheid om leden op de wachtlijst  de kans te geven alsnog naar de bijeenkomst te komen.

Bezoek regelmatig onze website www.nisletsel.nl. Niet alleen vindt u onder Agenda alle informatie over de bijeenkomst. Veder kunt U onder NIS NieuwsActueel en Buitenissig kennis nemen van berichten van de vereniging,  recente ontwikkelingen en cursus aanbod. Op het Forum kunt u zelf een discussie starten met de overige leden.

Als u de badge kwijt bent kunt u bij info@nisletsel.nl een nieuwe aanvragen. Dragen daarvan tijdens de bijeenkomst wordt zeer op prijs gesteld.

Onze volgende bijeenkomst is op 17 januari 2013 bij CED Mens te Capelle aan de IJssel.  Wij zullen dan ter stemming brengen de gewijzigde Statuten en Reglementen. U ontvangt hierover tijdig informatie via een aparte Nieuwsbrief. Daarom is uw aanwezigheid al noodzakelijk. Als onderwerp van de lezing zal de inzet, het werken, de noodzaak en het nut van een herstel coach behandeld worden.

Ernst Burger, Bestuurslid NIS