Verslag NIS bijeenkomst 4 oktober 2012 te Nijkerk . Gastheer was Heling & Partners.

Heling & Partners had een bijzondere avond georganiseerd in het Ampt te Nijkerk. De voorzitter heeft Richard Heling namens het bestuur en de leden gefeliciteerd en bloemen overhandigd voor hun jubileum.

Opening VZ

Al tijdens de gebruikelijke aankomstborrel, de broodjes en soep te nuttigen konden de bezoekers kennis maken met een aantal presentaties van organisaties waaruit bleek, dat deze gehandicapten niet alleen een warm hart toedragen maar zich volledig inzetten voor het veraangenamen van het leven van de beperkte mens om hen in staat te stellen het dagelijks handelen uit te voeren. Verdeeld achter in de zaal, in de hal en zelfs buiten stonden stands of producten van de aanwezige organisaties.

De productmarkt  bestond uit: Zintens (NAH specialist en onderdeel van Groot Klimmendaal), Brein Support (uitvoerende NAH specialisten), t Web (opleidingen, adviezen, vraagstukken over subsidies), Focal Meditech (ontwikkelen van technische hulpmiddelen), B & S (auto aanpassingen, mobiliteitsaanpassingen), Wietse Clouton (beroepschauffeur), Health at Work (werkplek aanpassingen), BVS (beroepskeuze advies),  t Mannetje (aangepaste fietsen),  Bedrijfsartsengroep (voor de FML) , INC Centrum (arbeid & gezondheid, re-integratie) en tot slot de ergotherapeute Gieneke Welvaadt.

De voorzitter van het NIS, Annemiek van Reenen-ten Kate, opende de avond met korte mededelingen over nieuwe leden (welkom:  Lia Geluk, Norma Trip en Rienco Smit) en het vertrek van het bestuurslid Henk Jan de Kruijf, die helaas zijn zakelijke en privé-activiteiten niet meer kon combineren met het bestuurderschap (bijzondere dank voor zijn inbreng).  Daarna namen Richard Heling en Erwin Audenaerde het woord over en verbonden de presenterende organisaties moeiteloos door middel van vloeiende introducties met elkaar.

De eerste presentatie werd gegeven door de ergotherapeut Gieneke Welvaadt. Ergotherapie is zorg op maat. De ergotherapeut bekijkt  samen met de betrokkene en de arbeidsdeskundige wat er nodig is om de kwaliteit van leven van de betrokkene te herstellen. En dat beperkt zich niet alleen tot de snijplank. Haar verslag kunt u hier lezen. Verdere informatie kunt ook lezen op haar webstie www.ergoperspectief.nl

Het woord werd toen gegeven aan Jan Burgers die op een haast bescheiden manier ons uitlegde dat er veel meer mogelijk is dan men denkt. Burgers, van origine fysiotherapeut, ziet het als een missie om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven met behulp van aanpassingen, thuis of op het werk. Hij demonstreerde zijn ideeën aan de hand van diverse modellen rolstoelen. Hij onderscheidt zich door het leveren van maatwerk en dat doet hij door te beginnen met:  luisteren. Burgers ziet zichzelf als een soort Willy Wortel. Zie www.focalmeditech.nl

Na de pauze kwam John Koopman van B & S met een enthousiaste uiteenzetting van de mogelijkheden van zijn bedrijf in problematiek rondom mobiliteit. Veel is er mogelijk, dat is duidelijk. Opnieuw mensen met een  ” out of the box”  blik die zo waardevol voor de betrokkenen kan zijn. Die er voor kunnen zorgen dat de betrokken persoon weer zelf de regie over de kwaliteit van leven kan krijgen. Van joystick tot slofpedaal naar spacedrive. De NISSERS konden zelfs aan den lijve ondervinden hoe het is om met een aanpassing in de auto te rijden. Er stond een aangepaste auto en bus klaar om een rit mee te maken. B & S is zich ervan bewust dat wat eerst automatisch was in het normale autorijden, in de nieuwe aangepaste auto speciale training behoeft. Ook in die behoefte voorzien zij. En dat op 3 vestigingen in het land (Hoorn, Uitgeest en Amersfoort). Zie www.onbeperktinbeweging.nl

De laatste presentatie was zeker niet minder indrukwekkend. Een architekt, Ed Bijman,  die tot 2010 een normaal leven leidde totdat een ongeval hem met een dwarslaesie in de rolstoel dwong. Zijn droom, een eigen ontworpen woonark, zag hij in duigen vallen. Maar niet lang. Zeer gedreven heeft hij zijn eigen situatie en beperkingen juist kunnen gebruiken om de aanpassingen in zijn te realiseren woonark door te voeren met daarbij oog voor het esthetisch aspect. Door zijn ervaringen zag hij een roeping om bij de steeds meer terugtrekkende overheid bij woningaanpassingen in te springen voor de mensen die die hulp zo hard nodig hebben. Zijn missie: bij een woningaanpassing moet elk detail functioneel kloppen, het moet geordend zijn, bereikbaar zijn, maar ook mooi voor het oog. (Bureau rolstoelarchitekten).

Ed Bijman

Allemaal mensen met passie voor hun werk en wat ze er mee kunnen bereiken voor anderen.

Zoals gezegd een bijzondere avond die werd afgesloten door Erwin Audenaerde. De conclusie is,  dat er een wereld vol mogelijkheden bestaat. En met een slotwoord van de voorzitter reden we vol inspiratie weer naar huis.

Gemma Kalmeijer, bestuurslid NIS