Toelatingscommissie

Doel(stelling):

Beoordeling van aanvragen tot het lidmaatschap als aspirant of gewoon lid van NIS.

Hoofd Toelatingscommissie

Sophia van der Waal

svdwaal@unigarant.nl

Commissielid

Gemma Kalmeijer

info@kalmeijerletselschade.nl

Commissielid

Tanja Knoester-Lagerwaard, Tanjaknoester@wijsletselschade.nl

Commissielid

Nicolette Kunze

 

Commissielid

Gerard Looijenstein

gerard_looijenstein@deltalloyd.nl

Bijzonderheden/aanvulling

De toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van het door het kandidaat lid ingevulde aanvraagformulier of zij/hij voldoet aan de door het NIS gestelde opleidingseisen en kennisniveau. Zo dat het geval is wordt het kandidaat lid door de commissie uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van het gesprek is om te beoordelen of naast de theoretische vakkennis ook een praktische vakkennis aanwezig is. Deze gesprekken vinden plaats in een collegiale sfeer. Na dit gesprek wordt het bestuur door de commissie geadviseerd over het al dan niet toelaten van de kandidaat tot het lidmaatschap van het NIS.