Toelatingscommissie

Doel(stelling):

Beoordeling van aanvragen tot het lidmaatschap als aspirant of gewoon lid van NIS.

Voorzitter

Fred Zwarts

fred.zwarts@gmail.com

Commissielid

Nicolette Kunze

kunze@kunzeletselschade.nl

Commissielid

Gemma Kalmeijer

info@kalmeijerletselschade.nl

Commissielid

Gerard Looijenstein

gerard_looijenstein@deltalloyd.nl

Commissielid

Franc van der Blom

f.vanderblom@hofmanshelpt.nl

Commissielid

Tanja Knoester

tanja.knoester@wijsletselschade.nl

Bijzonderheden/aanvulling

De toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van het door het kandidaat lid ingevulde aanvraagformulier of zij/hij voldoet aan de door het NIS gestelde opleidingseisen en kennisniveau. Zo dat het geval is wordt het kandidaat lid door de commissie uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van het gesprek is om te beoordelen of naast de theoretische vakkennis ook een praktische vakkennis aanwezig is. Deze gesprekken vinden plaats in een collegiale sfeer. Na dit gesprek wordt het bestuur door de commissie geadviseerd over het al dan niet toelaten van de kandidaat tot het lidmaatschap van het NIS.