Schermafbeelding 2015-11-02 om 22.33.34

Mijn motivatie voor het NIS

Eerst iets over mijzelf. Ik ben Hans Noordsij, geboren 1952 en wonend in Tilburg.

Ik heb 3 oudere kinderen en twee jonge kinderen en inmiddels ook al 3 kleinkinderen.

Ik ben nu in totaal zo’n 30 jaar werkzaam in de letselschadebranche.

De eerste periode in mijn letselschadetijd werkte ik als letselschaderegelaar bij Interpolis (WA-kant) en vanaf 1996 ben ik zelfstandig letselschaderegelaar in mijn Letselbureau (belangenbehartiger).

Vanaf het moment dat ik bij Interpolis “naar buiten” ging als letselschadeschaderegelaar ben ik actief lid van het NIS.


Het NIS

Het NIS is voor mij een beroepsvereniging waar de aandacht volledig uitgaat (of in ieder geval moet gaan) naar de leden als collega’s, of gewoon gezegd, als mensen.

Vanuit mijn interesse voor het schaderegelingsproces en de mogelijkheden om dit voor alle betrokkenen te vereenvoudigen ben ik initiatiefnemer van iLetsel door een gezamenlijk te bewerken (online) digitaal dossier te ontwerpen en in de branche te implementeren. In de periode vanaf 2007 is iLetsel verder door ontwikkeld en heeft nu rond 20% marktdekking.


In de branche

In onze branche zien we allerlei instituten ontstaan die zich opwerpen om de kwaliteit van de letselschaderegeling (een abstract begrip) te verbeteren.

Er is een enorm pakket van eisen ontstaan waaraan organisaties en medewerkers moeten voldoen.  Deze instituten hebben in ieder geval één ding gemeen, er worden flinke financiële bijdragen gevraagd.


Het NIS onderscheidt zich

Het verfrissende daarentegen van het NIS is dat de contributie in vergelijking hiermee erg laag is terwijl de leden er juist veel voor terug krijgen.

Bijna maandelijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar er naast het vaktechnische aspect (deskundige sprekers, actuele onderwerpen etc.) veel ruimte is voor ontmoeting en, laat ik het maar op zijn Hollands zeggen, gezelligheid.

Voor de wereld van de letselschaderegeling is het NIS van onschatbare waarde. Het is niet voor niets dat werkgevers de bij hen in dienst zijnde schaderegelaars stimuleren om lid te worden van het NIS ook al vinden de activiteiten deels onder werktijd plaats.

Toch moeten we bij de les blijven. De tijden veranderen en we moeten ervoor zorgen dat ons NIS aansluit bij zowel onze leden van het eerste uur, gelukkig hebben we die nog, als bij de nieuwe generaties voor wie cloudwerken, Facebook, Twitter en de overige social media de kern van hun werkproces uitmaken.


Communicatie

In deze vereniging wil ik graag deel uitmaken van het bestuur. Binnen het bestuur heb ik “communicatie” als aandachtsgebied en ik maak daarom ook deel uit van de communicatie commissie .

Ik zie het als mijn taak om binnen het NIS de communicatie te vergemakkelijken en te bevorderen door onze leden, mensen dus, nadrukkelijk centraal te stellen. Bij een vereniging gaat het immers om de leden, om mensen en een vereniging is er juist voor de leden. De leden moeten zich thuis voelen en getriggerd worden om mee te doen.

Juist in deze tijd, waarin je ziet dat in organisaties mensen steeds meer “inwisselbaar” worden en ondergeschikt zijn aan de “doelstellingen” kan het NIS een mooie rol vervullen.

Het NIS is dan een stabiele factor in een periode waarin de waan van de dag het voor het zeggen heeft.


Duurzaamheid

foto 3

Persoonlijk ben ik erg betrokken bij het milieuvriendelijk werken. Zo werkt mijn Letselbureau al zeven jaar voor 99% papierloos, hebben we 32 zonnepanelen op het dak liggen en is alle verlichting vervangen door LED verlichting.

Natuurlijk brengt het werk met zich mee dat ik vaak op de weg ben. Sinds 2013 rijden we dan ook met twee volledig elektrische auto’s.

Op deze manier maak ik ook collega’s enthousiast voor deze nieuwe manier van rijden.

Eigenlijk vind ik dat onze branche het goede voorbeeld moet geven

 


Dan nog iets over onze passie. (Gratis) en schoon door Europa rijden in onze Tesla.

Schermafbeelding 2015-05-31 om 11.13.35

Deze foto was van 30 mei 2015, de E-Rally.

Ik ben betrokken bij de organisatie van de 2016 versie op 28 mei 2016


Erg actueel is de zelfrijdende auto.

Recent mocht ik twee dagen rondrijden in een auto met Auto Pilot. Ik heb daar, juist omdat hier veel misverstanden (en vooroordelen, over bestaan een artikel over geschreven.

Het is te vinden op www.iletsel.nl/p/ Autopilot