Fred Zwarts

Vanaf 1987 ben ik werkzaam geweest als letselschade expert in diverse rollen voor verzekeraars. In 2007 heb ik de stap naar de belangenbehartiging gezet. Sinds 2011 ben ik met Floor Boomkamp eigenaar van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten te Deventer. Vanaf 1989 ben ik lid van het NIS.
Ik vind het belangrijk mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het werk als expert en de diverse commissie’s, waaronder de denktank overlijdensschade en de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad waar ik nu deel van uit maak, te delen. Daardoor hoop ik als bestuurslid van het NIS een bijdrage te leveren aan het beter maken van de experts, zoals de missie van het NIS luidt.