Wat doet het NIS

Wat u over het NIS moet weten

 

Schermafbeelding 2015-09-06 om 15.09.05

 

Missie

Het NIS is een vereniging voor personenschade-experts die haar leden in staat wil stellen hun vakkennis te delen en te vergroten met bijeenkomsten. Hiermee beoogt het NIS het functioneren van personenschade-experts te optimaliseren.

Onze missie in gewone woorden: het NIS zorgt ervoor dat personenschade-experts hun werk beter kunnen doen. Dit doet het NIS door leden kennis te laten opdoen en ze samen te brengen met vakgenoten.

Kortom: het NIS wil haar leden verbinden met elkaar (netwerken en samenwerken) en met kennis ( samen kennis op doen en kennis delen).

Visie

Het NIS beoogt vanuit haar kernwaarden: faciliterend, persoonlijk, informerend, verbindend en betrokken haar doel in een informele en ongedwongen setting te bereiken. Het NIS gelooft in naar elkaars argumenten luisteren, samen meningsverschillen oplossen en samenwerken aan verbeteringen en wil haar leden een omgeving en een plaats bieden om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

 

NIS 35 jaar (horizontaal)

Onderweg….

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars c.q. personenschaderegelaars die met name ambulant werkzaam zijn ofwel persoonlijke contacten hebben met slachtoffers en hen thuis bezoeken.

Het NIS werd op 24 januari 1980 opgericht.

 

slide1-in-gesprekDe letselschaderegelaar/personenschaderegelaar is actief op het gebied van de letsel/personenschade en houdt zich dus met name bezig met het inventariseren, vaststellen en het regelen van de financiële gevolgen van schade aan de mens. Die schade kan o.a. ontstaan als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of gewoon door een ongeval in of rondom de woning.

 

Onderzoek

Letselschaderegelaars/personenschaderegelaars verrichten feitenonderzoek en zijn daardoor overwegend in de buitendienst werkzaam. Zij werken in dienst van verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzekeraars, expertisebureaus of als zelfstandige.

Vakkennis

Het NIS stelt zich o.a. ten doel het bevorderen èn het instandhouden van de vakkennis van haar leden. Hiertoe worden jaarlijks tenminste negen bijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Deze doelstelling heeft er mede toe geleid dat binnen het NIS zowel letselschaderegelaars/personenschaderegelaars, werkzaam bij verzekeraars of als belangenbehartiger, elkaar ontmoeten. Een unieke situatie die de kans op het bereiken van een minnelijke regeling binnen de complexe problematiek van de letselschade bevordert.

In onderling overleg waarderen zij, met inachtneming van wet- en regelgeving, de schade zoals die als gevolg van een ongeval is ontstaan of in de toekomst nog zal (kunnen) ontstaan. Ook de schade van nabestaanden in geval van overlijden wordt door hen gewaardeerd.

Letselschaderegelaars/personenschaderegelaars zijn daarmee van vele markten thuis.

Wilt u meer weten over het NIS?

Neem dan contact op via onderstaande button