Ons ledenbestand breidt zich langzaam maar zeker uit. Er worden aspirant en buitengewoon leden toegelaten en in de regel wordt na verloop van tijd het aspirant-lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap. Volg hier de ontwikkelingen.

 

2020

9 maart 2020:

In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie het Bestuur tijdens de vergadering op 5 maart 2020 positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen:

 Aspirant lidmaatschap

Roman Sieberer

Perwina Poenai

Marjolein van Beeck

Jannie Duijzer-de Vos

Mark Snijders

Angela den Haan

Debbie Gardham

André Pera

Bastiaan Du Mez

Gewoon lidmaatschap

Sylvia Kuiper

Kees Rumphorst

Buitengewoon lidmaatschap

Anouk Bootsma

Op grond van artikel 7 van het Reglement Taakstelling en Toelatingsvoorwaarden kunnen de overige leden, schriftelijk en gemotiveerd, tot 23 maart 2020 bij het bestuur bezwaar indienen.