Missie en visie

 

Schermafbeelding 2015-09-06 om 15.09.05

Missie

Het NIS is een vereniging voor letselschaderegelaars c.q. personenschaderegelaars, die werken voor verzekeraars/ aansprakelijk gestelden en voor slachtoffers en die haar leden wil stimuleren en in staat wil stellen hun vakkennis te delen, te vergroten, op niveau te houden en te ontwikkelen door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waarbij actuele onderwerpen worden besproken op die terreinen waar een personenschaderegelaar mee heeft te maken: juridisch, medisch, arbeidsdeskundig, rekenkundig, communicatief, sociaal en ethisch.

Hiermee beoogt het NIS het functioneren van letselschaderegelaars te optimaliseren, waardoor de personenschadebranche in een professioneel aanzien komt te staan in de samenleving.

Kortom: het NIS wil haar leden verbinden met elkaar (netwerken en samenwerken) en met kennis ( samen kennis op doen en kennis delen).

 

Visie

Het NIS beoogt vanuit haar kernwaarden: professionaliteit, integriteit en respect haar doel in een informele en ongedwongen setting te bereiken. Het NIS gelooft in naar elkaars argumenten luisteren,samen meningsverschillen oplossen en samenwerken aan verbeteringen en wil haar leden een omgeving en een plaats bieden om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.