Lidmaatschap

Leden van het NIS kunnen kostenloos de maandelijkse bijeenkomsten bijwonen (sept. t/m juni; zie hiervoor onze agenda). Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt; dit verslag wordt op de site geplaatst. Aangezien de lezingen bijdragen aan het op peil houden van de vakkennis ontvangen alle bij het NIVRE aangesloten leden punten voor de lezingen die zij bijwonen. Deze punten tellen mee voor de Education Permanente. Men dient zich dan wel vooraf via de website voor de lezing aangemeld te hebben en voor aanwezigheid de presentielijst na afloop van de bijeenkomst te hebben ondertekend! Een keer per jaar verstrekt het secretariaat aan het betreffende NIVRE lid een overzicht van de bijgewoonde lezingen. Het aanvraagformulier voor het aspirant lidmaatschap kunt u als Word bestand downloaden. Na invulling en ondertekening kunt u dit naar het secretariaat zenden (info@nisletsel.nl). Opleidings- en Toelatingseisen NIS: Het NIS hecht er in het bijzonder aan om de vakkennis van haar leden op peil te brengen en te houden. In samenwerking met o.a. de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) is specifiek cursus- en opleidingsmateriaal voor de letselschaderegelaar ontwikkeld. Contributie De contributie bedraagt € 115,00 per jaar. Een lid, die op 1 januari van het verenigingsjaar 65 jaar of ouder is, is slechts 50% van de reguliere contributie verschuldigd. Bij toetreding tot het NIS wordt eenmalig een entreegeld van € 50,00 in rekening gebracht. Samenvatting van de Opleidings- en Toelatingseisen NIS (gewijzigd per 4 maart 2010) Aspirant Lidmaatschap:

 

 • Gedurende minimaal één jaar als schaderegelaar overwegend ambulant werkzaam zijn
 • Danwel aan te tonen op deze onderdelen een minimaal gelijkwaardig kennisniveau te hebben, dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie
 • De Bereidheid zich te bekwamen voor de eisen van het Gewoon Lidmaatschap. Het Aspirant Lidmaatschap is bedoeld als tijdelijke fase.

 

Gewoon Lidmaatschap

 

 • Gedurende minimaal vier jaar als schaderegelaar overwegend ambulant werkzaam zijn.
 • Schriftelijk rapporteren
 • Methodisch onderzoek en onderhandelingsvaardigheden
 • Arbeidskundige aspecten bij de letselschaderegeling
 • Medische aspecten bij ongevalletsel
 • Rekenmodellen
 • Toegepaste Letselschaderegeling
 • De kandidaat dient in het bezit te zijn van het Aspirant Lidmaatschap en vervolgens tenminste 5 bijeenkomsten van het NIS aanwezig te zijn geweest

 

De volledig uitgewerkte opleidings- en toelatingseisen maken deel uit van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het NIS.