Het Nivre

Leden van het NIS kunnen per bijgewoonde NIS bijeenkomst van het NIVRE PE- punten verkrijgen. Voorwaarde is dan wel dat het NIS lid de presentielijst die bij elke bijeenkomst aanwezig is, bij vertrek parafeert. Zonder een handtekening kunnen er geen aanwezigheidsverklaringen worden verstrekt door het bestuur van het NIS en kunnen er geen PE punten worden gevraagd aan het NIVRE.

Schermafbeelding 2015-09-06 om 14.02.31

Eens per jaar verzendt de secretaris van het NIS aan elk NIS lid een overzicht van de bijgewoonde bijeenkomsten en het NIS-lid kan deze verklaring dan in extranet van het NIVRE invoeren om de behaalde PE-punten te kunnen verzilveren. In september 2014 heeft het NIVRE een nieuw PE-punten systeem ingevoerd. U ontvangt per bijeenkomst niet meer 10 PE punten maar tussen de 2 en 3 PE punten, afhankelijk van de duur en de inhoud van de bijeenkomst. Per kennis uur ontvangt u van het NIVRE 1 punt.