Fred Zwarts

”Recht hebben is niet voldoende, de kunst is het te krijgen”

Na een carriére bij de Rijkspolitie ben ik sinds 1985 werkzaam als letselschade expert in diverse rollen. Tot 2007 heb ik voor verzekeraars gewerkt.

In 2007 ben ik als belangenbehartiger van slachtoffers gaan werken. Ik leerde dat het te vaak voorkomt dat slachtoffers van ongevallen tekort worden gedaan en dat zij deskundige en betrokken hulp nodig hebben. Op de goede wil van de
verzekeraar en de expert vertrouwen is niet voldoende.

Vaak staan slachtoffers hulpeloos aan de kant en wordt er over hun hoofd heen beslist en gediscussieerd zonder dat ze daar deel van uitmaken.

Dit werk voor slachtoffers geeft mij voldoening omdat ik het gevoel heb echt iets te kunnen bereiken voor de slachtoffers. In mijn visie moet het slachtoffer zelf de regie kunnen houden. Hij is de spil waar het om draait. Hij heeft een goede en betrouwbare belangenbehartiger nodig die hem de weg wijst in het doolhof waar  hij na het ongeval in terecht is gekomen. Door de jarenlange ervaring aan de zijde van verzekeraars weet ik als geen ander wat noodzakelijk is om tot schadeloosstelling te komen.

Om mijn doelstellingen volledig te realiseren, heb ik in 2010 mijn eigen letselschadebureau opgericht. Vervolgens heb ik in Floor Beekman-Boomkamp een perfecte partner gevonden. Wij vullen elkaar goed aan en wij houden elkaar scherp.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade, maak ik onder andere deel uit van de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad. Ik denk dat normering tot op zekere hoogte goed is, met name uit het oogpunt van rechtszekerheid. Je weet direct waar je aan toe bent. Daarnaast ben ik actief voor het Nederlands Instituut van Schaderegelaars NIS als voorzitter van de redactiecommissie en maak ik deel uit van de toelatingscommissie. Vanzelfsprekend sta ik ingeschreven in het NIVRE en De Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRA.