Vandaag is de nieuwe website aan de NIS-leden, aanwezig op het lustrum, gepresenteerd.

Inmiddels is een aantal foto’s van het feest op de website geplaatst. De foto’s zie je links onderaan in het menu.

Zodra er meer foto’s zijn worden deze uiteraard ook toegevoegd.

De “oude” site is nog in de lucht. Voor de komende twee bijeenkomsten hebben er al inschrijvingen plaatsgevonden en daarom worden die twee nog via de oude site verwerkt. Daarna via deze nieuwe site.

De leden ontvangen binnenkort in een email de nieuwe inloggegevens. Daarna is inloggen op de nieuwe site mogelijk.

Hans Noordsij, voorzìtter communicatiecommissie.

Ik ben blij dat ik, op deze feestelijke bijeenkomst waar we het 35 jarig bestaan van ons NIS vieren, namens het bestuur van het NIS onze nieuwe website mag aankondigen.

NIS 35 jaar (horizontaal)

Nadat hij een groot aantal jaren trouwe dienst heeft gedaan gaan we afscheid nemen van de website die ons tot de dag van vandaag heeft geholpen.

Tijden veranderen, mensen en wensen veranderen, techniek verandert, we hebben er vandaag heel veel over gehoord en gezien.

Met onze nieuwe website hebben wij als bestuur een aantal wensen en wenselijkheden kunnen realiseren. Ik ben blij dat ik hier, namens het bestuur, een voortrekkersrol in heb mogen spelen. Mijn ervaring met eerdere websites, u wel bekend, is daarbij natuurlijk van pas gekomen,

  1. De website is voor de bezoeker gebruiksvriendelijk, logisch wat het navigeren betreft en tegelijkertijd zo eenvoudig mogelijk gehouden.
  2. Het ontwerp van de website sluit aan bij de huidige visie op websites en deze is daardoor herkenbaar en “voelt” intuïtief aan.
  3. Bij het ontwikkelen hebben we niet alleen naar de pc of laptop gekeken maar er ook voor gezorgd dat de site het goed doet op smartphones en tablets. De site is zoals dat heet “responsive“.
  4. Voor de bouw zelf hebben we tijdelijk wat technische kennis ingekocht maar de opzet is uiteindelijk zo dat het volledige beheer, inclusief aanpassingen en uitbreidingen, door ons zelf gedaan kan worden. Dat scheelt flink in de kosten voor de komende jaren terwijl  de website tegelijkertijd erg flexibel is.
  5. De website maakt een grote participatie door de leden mogelijk. Denk hierbij aan commissies die zelf hun bijdragen kunnen plaatsen. Doordat er door een team aan en in de website gewerkt kan worden zal de taak van wat we voorheen de beheerder noemen verlicht gaan worden.
  6. De website kent, wat men noemt, een steile leercurve. Dat betekent dat de bediening erg snel geleerd kan worden. Daarmee wordt een drempel weggenomen voor de (commissie)leden om aan de site mee te werken.
  7. Alles wat op de website wordt gepubliceerd heeft eenzelfde basis, een “bericht”, waarbij alle denkbare opmaakmogelijkheden aanwezig zijn.  Dardoor kun je mooie bijdragen plaatsen, met afbeeldingen e.d. Dat nodigt uit tot creativiteit.
  8. Aanpassingen, correcties denk aan typefouten, nieuwe bijdragen e.d. kunnen snel en vanaf elke plaats worden doorgevoerd en verwerkt, vanaf alle platforms, waaronder dus uiteraard ook smartphones en tablets.
  9. Naast het geven van de nodige informatie, zoals over onze bijeenkomsten en de verslagen, geeft deze site aan de leden meer dan voorheen de mogelijkheid om gericht te reageren. Ik merk hierbij op dat we op dit moment geen forum hebben ingebouwd, omdat dit in de vorige site al jaren niet werd gebruikt. Maar.. het kan dus zo worden ingebouwd als we dat willen. Nieuw is verder onze fotogalerij waar we foto’s van onze activiteiten kunnen bekijken. We beginnen met de foto’s die vandaag hier zijn gemaakt. Daarnaast hebben we op de startpagina een openingsfoto, die deze keer onze feestlocatie, de Buitenplaats in Amerongen, laat zien. Op deze plaats komt regelmatig een nieuwe foto die aansluit bij de activiteiten van het NIS.
  10. De laatste, maar misschien wel de belangrijkste. We willen dat onze nieuwe website een echte verenigingswebsite is en een centrale rol in de beleving van onze vereniging kan vervullen. Het gaat uiteindelijk om de leden. Het ligt in deze lijn dat ik besluit met aan iedereen te vragen om de site te bekijken en zeker niet te aarzelen om nieuwe ideeën en suggesties aan te dragen. Het is voor ons dan weer een uitdaging om het te realiseren. Tenslotte geven we ieder bestuurslid en elk commissielid de mogelijkheid om zich voor te stellen aan geleden en te vertellen wat men wil.