Jubileum logo

 

Beste leden,

Het is dit jaar al vele malen aangekondigd: het NIS bestaat 35 jaar en dat willen wij graag samen met elkaar vieren op donderdag 10 september a.s.

In een ver verleden is het NIS begonnen vanuit een kleine groep enthousiaste vakgenoten en inmiddels zijn we een grote groep professionals met passie voor de letselschade en kent het NIS zo’n 360 leden!

Zonder verleden is er geen toekomst en het verleden vormt ook bij het NIS de basis voor de toekomst. Maar wat brengt de toekomst, the future, il future, ons??? Waar hebben wij straks mee te maken en wat is dan ons voorland? Welke ontwikkelingen zijn er en wat gaat dat ons brengen of juist ontnemen? Kunnen we anticiperen of moeten we afwachten? We willen met flitsende presentaties en acts heel even stilstaan bij het verleden, maar des te meer bij de toekomst. Een periode die zich in de komende decennia naar verwachting laat kenmerken door verdergaande technologische en medische ontwikkelingen, zoals zelfrijdende auto’s, robotica in o.a. de gezondheidszorg en prothesen, hoofdtransplantaties, 3d printers, communicatie technologie en ga zo maar door. Met smart worden jullie meegenomen naar de toekomst en zien we op een andere manier met elkaar ontwikkelingen en andere uitdagingen

Allemaal vragen en onzekerheden maar in ieder geval staat vast dat: wij als NIS bestaan 35 jaar en dat gaan we op 10 september met elkaar vieren met een blik naar de toekomst en een muzikale knipoog naar het verleden. Schade is van alle tijden en zolang er nog onherstelbare medische schade bestaat en er behoefte is aan compensatie van geleden en nog te lijden nadeel, zal onze beroepsgroep blijven bestaan.

NIS leden zijn van harte uitgenodigd op 10 september vanaf 13.30 uur in De Buitenplaats in Amerongen.

Het middagprogramma wordt afgesloten met een feestelijk walking diner waarbij muziek niet zal ontbreken. Uiterlijk om 21.00 uur eindigt het feest.

Voor aanmelding en het verkrijgen van een toegangskaart verwijzen wij u naar de mailing die jullie rechstreeks van ons ontvangen.

Wij zien jullie heel graag op ons en jullie feest op 10 september!

Met een futurNIStische groet, namens het bestuur van het NIS

Annemiek van Reenen-ten Kate

Diny de Neef

Dick van Laren

Hans Noordsij

Ernst Burger

Programma FuturNIStisch Feest

•         13.30 Ontvangst
•         14.00 Opening
Annemiek van Reenen-ten Kate, voorzitter NIS

•         14.15 De QALY als maatstaf voor smartengeld
Prof. mr. dr. Louis T. Visscher Erasmus Universiteit

•         14.45 Ben jij futureproof? Overbodig in 10 jaar of super professional?
Marcel Bullinga futurist en trendwatcher
•         15.30 Pauze
•         16.00 Digital Health
Richard Faas, MSc, Intrapreneur @ VvAA Groep BV

•         16.30 Ja-maar® Omdenkclinic
Pepijn Lagerwey, Ja-maar®

•         17.10 Presentatie nieuwe website NIS
Hans Noordsij, voorzitter communicatie commissie NIS

•         17.15 Afsluiting Annemiek van Reenen-ten Kate, voorzitter NIS
•         17.30 Borrel met muziek van Sounds Perfect
•         18.30 Walking diner met muziek van Sounds Perfect
•         21.00 Einde