Donderdag 08 januari 2015: Nieuwjaarbijeenkomst bij Het Expertisebureau

in het architectonisch bijzonder gebouw Makeblijde  te Houten

“De Carousselintake: middel om sneller herstel te bevorderen?” en

“Het nieuwe rekenen bij Overlijdensschade”

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op de 2e donderdag van deze maand. U zult begrijpen wat de reden voor deze aanpassing is. Om dit jaar goed te beginnen nemen we de intake als eerste onderwerp en sluiten we meteen af met overlijden. Bovendien bestaat het NIS dit jaar 35 jaar!

De carrousel intake

Om een goed beeld van iemand te krijgen na een ongeval zonder meteen over alle medische informatie te beschikken, is de carrousel intake ontwikkeld door Het Expertisebureau. Hierbij voert de benadeelde – het liefst vroeg in het letselschadetraject – met een arbeidsdeskundige, een medisch adviseur en een herstelcoach, die dezelfde dag nog een rapport schrijven met daarin de behoeften van de benadeelde en een advies welk traject het beste kan worden ingezet om herstel te bevorderen. Het gesprek vindt plaats zonder de belangenbehartiger, maar wel met instemming van de belangenbehartiger. In principe is er op dat moment geen of weinig medische informatie en is het letselschadetraject nog maar net opgestart. De kosten worden voorgelegd aan de WA verzekeraar, maar kunnen ook door de belangenbehartiger (of benadeelde) betaald worden als een soort van nul meting. Het doel is om het beste traject te verkrijgen waardoor de benadeelde zo goed mogelijk kan herstellen en waarin hij zelf niet aan de zijlijn staat, maar actief participeert en de regie kan nemen. Francie Peters, directeur van Het Expertisebureau zal de lezing geven en wij zijn nog druk doende om ook een arbeidsdeskundige, een herstelcoach, een medisch adviseur en mogelijk een benadeelde eveneens aan het woord te laten.

Caroussel

Het nieuwe rekenmodel Overlijdensschade

Vervolgens zal Erik-Jan Bakker, rekenkundige bij het Rekenbureau, spreken over de nieuwe methode van overlijdensschade en de richtlijn van de letselschaderaad inzake de overlijdensschade. Hij zal ook de verschillen met huidige methoden toelichten. Erik-Jan Bakker is senior rekenkundig expert bij Het Rekenbureau en schreef in Schademagazine 3-2013 het artikel “Rekenmodel Overlijdensschade”.

Omroep

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het architectonisch bijzondere gebouw van staal en glas Makeblijde in Houten. Het gebouw ligt in een park en vanuit het gebouw kijk je door de grote glazen wanden het vriendelijke park in. Het adres is Oud Wulfsenweg 3 te 3992 LT Houten, telefoonnummer 030 636 52 72. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Gastheer

Onze gastheer is het Het Expertisebureau: een onafhankelijk bureau dat bestaat uit het RekenBureau, het MediationBureau, het ArbeidsdeskundigBureau en het MedischBureau. Hiermee wil het een gebundelde mogelijkheid bieden aan professionals om gebruik te maken van multidisciplinaire hulpdiensten bij het afwikkelen van (complexe) letselschade. Onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie zijn kenmerkend voor de dienstverlening van de verschillende Bureaus.

Agenda:

16.00 tot 17.00 uur: Ontvangst met bubbels

17.00 tot 18.00 uur: Diner

18.00 tot 18.10 uur: Openingspraatje door Annemiek van Reenen en Francie Peters

18.10 tot 18.40 uur: “De Carousselintake” door Francie Peters

18.40 tot 19.10 uur: Toelichting en ervaringen met de Carousselintake door diverse partijen.

19.10 tot 19.25 uur: Koffie

19.25 tot 20.40 uur: “Veranderingen in de berekening overlijdensschade, de richtlijn van de letselschaderaad en de veranderingen ten opzichte van oorspronkelijke                   “rekenmethoden” door Erik-Jan Bakker

20.40 tot 21.15 uur: Borrel en mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen aan de sprekers

Wij heffen graag het glas op 2015 met onze leden op 8 januari 2015.