Deze bijeenkomst wordt mede verzorgd door onze gastheer het OEC in het OLVG te Amsterdam. De eerdere bijeenkomst is van beide kanten zo goed bevallen dat wij deze met plezier herhalen.

Locatie, onderwerp en programma zijn nog niet definitief vastgesteld en zullen volgen.

In uw agenda kunt u deze bijeenkomst alvast noteren. Wees r tijdig bij met aanmelden. Er is gelegenheid voor maximaal 90 leden.