De Letselschade Raad

In 2011 is het NIS is toegetreden tot het Platformoverleg van de Letselschade Raad. Namens het NIS heeft Annemiek van Reenen-ten Kate sinds 2012 zitting in het Platformoverleg. Sinds april 2013 is Diny de Neef plaatsvervangend vertegenwoordiger van het NIS. Elke zes weken is er een vergadering die wordt gehouden bij Slachtofferhulp Nederland in Utrecht.  Soms is alleen Annemiek van Reenen-ten Kate aanwezig maar het komt regelmatig voor dat ook Diny de Neef de vergadering bijwoont. Het Platformoverleg van De Letselschade Raad wordt gevormd door de volgende organisaties: ANWB, Slachtofferhulp Nederland, NIVRE, NVVA, GAV, Verbond van Verzekeraars ( Rechtsbijstand – en WA-verzekeraars), LSA ( alleen toehoorder), het ministerie van Justitie en het NIS. Onafhankelijk voorzitter van het Platform is  mr. A. Wolfsen. Secretaris van het Platformoverleg is mevrouw drs. D. Lauria, directeur van De Letselschade Raad.

Schermafbeelding 2015-09-06 om 14.00.22

Het is inmiddels een vaste gewoonte dat de agenda van het Platformoverleg wordt voorgelegd aan onze Commissie van Advies. Soms vraagt Annemiek van Reenen-ten Kate deze commissie om input en soms geeft de commissie ongevraagd advies. Onder voorzitterschap van Dick van Laren, heeft de Commissie van Advies ook in 2014 de NIS vertegenwoordigers in het Platformoverleg geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen die op de agenda van het Platformoverleg stonden. Zo is er schriftelijk advies uitgebracht over het wetsvoorstel Zorg- en Affectieschade in augustus 2014. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie begin juni 2014. Tijdens de bijeenkomst bij Kennedy Van der Laan in juni 2014 is er een oproep aan de leden gedaan om commentaar te leveren op het wetsvoorstel. Uiteindelijk heeft de Commissie van Advies haar visie verwoord in een schriftelijk advies en is dat advies integraal aangeboden aan het Platformoverleg zodat deze alle reacties van de leden van het Platformoverleg mee kan nemen naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Ook heeft de Commissie advies uitgebracht naar aanleiding van de nieuwe methode voor berekening van overlijdensschade. Mocht u vragen hebben over deze commissie of over het platformoverleg, dan kunt u zich wenden tot Dick van Laren, voorzitter van de Commissie van Advies of Annemiek van Reenen-ten Kate en Diny de Neef, vertegenwoordigers NIS in het Platformoverleg.