Geen bijeenkomsten meer in 2020

Geen bijeenkomsten meer in 2020

Lieve leden, Na ons optimistische bericht van vorige week moeten we jullie helaas meedelen dat de bijeenkomsten voor de rest van het jaar niet door gaan. Vanwege de recente ontwikkelingen lijkt ons dat juist om te doen. Alhoewel nu de eerste prioriteit van ons...

13 december 2019

In het kader van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten heeft de Toelatingscommissie het Bestuur positief geadviseerd tot toelating van de volgende personen Aspirant lidmaatschap: Jan Willem Prins Zany Hoogendijk-Salatovic Richard van Beek Mauro Catuso Alaimo André...

NIS Nieuwsbrief Zomer 2016

NIS Nieuwsbrief Zomer 2016 Beste leden, juni is alweer voorbij en de maanden juli en augustus zijn “NIS-loze” maanden. Dat wil zeggen: het NIS heeft zomerreces. Tijd om jullie even ‘bij te praten’. Na de zomer: save the dates De eerste helft van 2016 hebben we erg...

Wilt u meehelpen aan ons NIS?

Een vereniging als het NIS draait op de vrijwillige inzet van haar leden naast de bereidheid van bedrijven/werkgevers om als gastheer op te treden. Doordat er regelmatig verschuivingen plaatsvinden binnen de commissies is het idee ontstaan om de daardoor ontstane...

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Prettige Feestdagen!! In deze donkere dagen, niet koud maar wel met een straffe wind, wil ik namens het bestuur even stilstaan bij het afgelopen jaar. Het is een druk verenigingsjaar geweest met heel uiteenlopende bijeenkomsten maar met als hoogtepunt het...

Bestuursmededelingen 18 oktober 2015

Dit wordt een vast onderdeel van de komende Nieuwsbrieven. Op dit moment zijn er geen bestuursmededelingen en daarom even een herhaling van wat er in de Nieuwsbrief staat.   Nieuwsbrief nieuwe stijl Tijdens het FuturNIStisch feest op 10 september werd de nieuwe...