logoAH

Met trots en vol enthousiasme willen wij u informeren dat wij, arbeidsdeskundigen Hilde Artoos en Peter van der Ham, per 1 januari 2015 de krachten bundelen in één bedrijf onder de naam Artoos & Van der Ham.

Artoos & Van der Ham is een onafhankelijk expertisebureau, gericht op gedegen arbeidsdeskundig onderzoek in letselschade, AOV en verzuim.

Wat gaat er veranderen?

Natuurlijk de praktische zaken zoals de bedrijfsnaam, het postbus- en het telefoonnummer. Maar veel belangrijker is de betere bereikbaarheid, meer continuïteit en uitbreiding van de dienstverlening.

Artoos & Van der Ham zal zich bezig gaan houden met alle arbeidsdeskundige aspecten in letselschade, AOV en verzuim. Denk daarbij aan de bepaling van de mate van huishoudelijke hulp of zorgbehoefte, passende arbeid, onderzoek naar een hypothetische carrière of verlies aan arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen inclusief de bedrijfseconomische analyse. Maar natuurlijk ook de beoordeling van arbeidsongeschiktheid in AOV of bij verzuim.

Wat gaat er niet veranderen?

U kunt blijven rekenen op een betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig onderzoek, uitgevoerd door twee ervaren registerarbeidsdeskundigen en gerechtelijk deskundigen. Wij, Hilde en Peter, zijn gewend in complexe zaken als onafhankelijk deskundige op te treden. Ook na meer dan 20 jaar ervaring in ons vak blijft iedere zaak uniek en houden wij een open mind en respect voor partijen en gevoelens.

We nodigen u uit op onze nieuwe website www.artoosvanderham.nl en wij zijn graag bereid onze inzichten en werkwijze persoonlijk toe te lichten. Bel ons gerust voor een afspraak.

Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een heel gezond 2015 toe.