Kascommissie

Door de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende leden in de Kas Commissie gekozen:

Frank Emmerig

 

Karin Joosten