Kascommissie

Door de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn de volgende leden in de Kas Commissie gekozen:

Suzanne Dierick

 

Sandra Vlasveld