Kascommissie

Door de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende leden in de Kas Commissie gekozen:

Tjip Ridder

 

Taco Zuidema