Kascommissie

Door de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende leden in de Kas Commissie gekozen:

Commissielid

Frank Emmerig

f.emmerig@hofmanshelpt.nl

Reserve Commissielid

Taco Zuidema

Commissielid

Karin Joosten

joostenfam@ziggo.nl

Reserve Commissielid

Tjip de Ridder