Verslag bijeenkomst 5 januari 2023

Op 5 januari 2023 vond de nieuwjaarsbijeenkomst van het NIS plaats bij N.V. Unive Schade in Assen. Na een heerlijk stamppotbuffet opende Fred Zwarts, vice-voorzitter van het NIS, de bijeenkomst. Hij benadrukte daarbij dat het NIS leden heeft in alle gelederen van de...