Verslag bijeenkomst 05-03-2015

Op 5 maart werd de Jaarvergadering gehouden op het vertrouwde adres in De Bilt. Na de bekende broodjes (kroket) werd gestart met de vergadering. De Jaarvergadering is te zien als een moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het verloop van het afgelopen...